Background
This is current look at the construction of girl’s dormitory we support.
New solar system has been installed on one of the school buildings.
The main guest of the African evening 2018 was volunteer, Silvia Žiaková, who spent almost 2 years in Tanzania.

Aktuality


Supported students

Momentálne podporujeme 26 študentov, ktorí sú z veľmi chudobných pomerov.

Read more »

Waiting for support

Študenti čakajúci na Vašu podporu.

Read more »

Contact us

V prípade, že chcete podporovať študenta, kontaktujte nás.

Read more »