Background

Návšteva Zaka Malekwu


V októbri 2013 bola pre nás kľúčová návšteva pastora Zaka Malekwu, ktorý u nás v októbri pobudol niekoľko dní. Jedná sa o pastora z Tanzánie, ktorý má vlastnú farnosť v oblasti Mbulu neďaleko Dondobesha a misijne zastrešuje aj oblasť „našej“ školy Yedidias v Maretadu, pričom sa osobne pozná s riaditeľom Paolom Burom. Naše veľké očakávania boli naplnené a od brata Zaka sme sa dozvedeli mnohé zaujímavé a častokrát aj nové informácie o „našej“ škole, jej študentoch, riaditeľovi, ale aj o kresťanoch v Tanzánii či o ťažkom živote v Afrike.

V rámci svojho programu pastor Zak kázal na službách božích v evanjelickom zbore Košice–Terasa, ako aj na rodinných službách Božích (ROS) na Mlynskej ulici v Košiciach, absolvoval prednášky v Košiciach, Prešove, stretol sa s biskupom východného dištriktu Mgr. S. Sabolom, pozdravil veriacich na biblickej hodine, povzbudil študentov na evanjelickom gymnáziu v Košiciach či potešil detičky v EMŠ na Muškátovej 7. Všetci, ktorí sme mali tú možnosť sa s ním stretnúť, sme boli milo prekvapení, koľko energie, elánu a nadšenia z neho vyžarovalo.