Background

Become a volunteer


Milí priatelia,

Sme veľmi potešení, že pre náš projekt sa otvára ďalšia možnosť pomoci nami podporovaných škôl v Dongobesh a Maretadu.V spolupráci so Sliezskou diakoniou a CZ SECAV v Třinci je možnosť vyslania dobrovoľníka zo Slovenska do našich partnerských škôl v Tanzánií.

Projekt pod názvom ROK MEDZINÁRODNÝM DOBROVOĽNÍKOM V TANZÁNIÍ zastrešuje Sliezska diakonia (www.sdfd.cz) za podpory Európskej únie.

Prihlásiť sa môžu mladí ľudia vo veku od 17 do 30 rokov hovoriaci anglicky.
Viac informácií nájdete na tomto letáku :