Background

Supported students

Christopher Yeremia Panga

Chlapec, 15 rokov.

Jeho matka zomrela. Otec pracuje ako evanielista v cirkvi.

variabilný symbol: 1008


Elifadhili James Dorriye

Chlapec, 20 rokov.

Pochádza z ťažkých rodinných pomerov.

variabilný symbol: 1009


Samwel Martin Amo

Chlapec, 20 rokov.

Chodí do 1. triedy. Má rád futbal a spieva náboženské piesne. Chce byť učiteľom. Jeho otec je alkoholik, ktorý nepomáha rodine. Mama sa stará o rodinu.

variabilný symbol: 1032


Edita Pontiani Costa

Dievča, 16 rokov.

Stratila otca. Jej mama nemá peniaze na štúdium.

variabilný symbol: 1013


Teresia Thadeus Bura

Dievča, 15 rokov.

Jej rodina ju nedokáže podporovať v štúdiu.

variabilný symbol: 1014


Francisco Raphael Umbu

Chlapec, 17 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal, spieva v zbore a chce sa stať lekárom. Je sirota.

variabilný symbol: 1023


Emanuel Matle Akonaay

Chlapec, 20 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal a je zručný. Chce sa stať remeselníkom. Jeho rodičia sú negramotní a neuvedomujúci si dôležitosť vzdelania. V súčasnosti je pod našou ochranou. Je to veľmi talentovaný chlapec.

variabilný symbol: 1024


Teresia Joseph Pantaleo

Dievča, 16 ročná.

Trieda: 1. Rada hra netball a chce sa stať lekárkou. Rodina žije v chudobe. Posledný rok bola v našej škole, ale rodičia nezvládali platiť školné poplatky. Dúfa, že bude môcť opäť začať študovať.

variabilný symbol: 1021


Elineema Petro Fante

Chlapec, 13 rokov.

Jeho rodina trpí veľkým nedostatkom. Zomrel im otec.

variabilný symbol: 1016


Christina Gabriel Paulo

Dievča, 17 rokov.

Trieda: 2. Rada hra netball a basketbal. Skutočne potrebuje finančnú podporu, lebo jej otec a mama čelia zdravotným problémom. Pravidelne musia chodiť do nemocnice na zdravotné prehliadky.

variabilný symbol: 1027


Neema Peter Awe

Dievča, 18 rokov.

Chodí do 2. triedy.  Chce byť učiteľkou. Obaja rodičia jej zomreli. Má opatrovateľa pretože neurobila štátne skúšky. Opatrovateľ ju nepodporuje v jej potrebách.

variabilný symbol: 1033


Emanuel Daniel Bado

Chlapec, 15 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal a chce sa stať učiteľom. Otec je alkoholikom. S rodinou nežije od roku 2000.

variabilný symbol: 1017


Elizabeth Marko Tsere

Dievča, 17 rokov.

Chodí do 1. triedy.  Rada hrá netball. Chce byť sestričkou. Je z veľmi chudobných pomerov.

variabilný symbol: 1036


Fabiola Benedict Axwesso

Dievča, 18 rokov.

Trieda: 1. Rada hra basketbal a chce sa stať učiteľkou. Otec žije v polygamii. S dvomi ženami má 16 detí, preto všetkým nemôžem zabezpečiť vzdelanie.

variabilný symbol: 1019


Rehema Musa Husein

Chlapec, 17 rokov.

Trieda: 2. Rád hra basketbal, netball a chce sa stať právnikom. Jeho rodina nemá prostriedky na jeho štúdium.

variabilný symbol: 1018


Tumaini Zakayo Safari

Chlapec, 19 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal, basketbal a chce sa stať novinárom. Kedysi chodil na štátnu školu, ale rodičia nezvládali platiť poplatky. Zostal doma 2 roky bez akejkoľvek podpory. Otec už dlhý čas nežije s rodinou.

variabilný symbol: 1020


Naomi Naftali Yona

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. triedy. Rada hrá netball. Otec je alkoholik. Chce sa stať sestričkou.

variabilný symbol: 1029


Herman Raphael Malley

Chlapec, 19 rokov.

Chodí do 2. triedy.  Jeho koníčkom je futbal. Chce byť učiteľom. Otec je alkoholik a nepodporuje rodinu. Musel prestať chodiť do štátnej školy lebo nemohli platiť školné.

variabilný symbol: 1035