Background

Supported students


Paulo Zakayo Sarwat

Chlapec, 21 rokov

Chodí do druhého ročníka napriek svojmu veku.
Jeho otec alkoholík a nie je schopný ho podporovať v štúdiu.
Paulo sa chce stať lekárom.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1055Christopher Yeremia Panga

Chlapec, 15 rokov.

Jeho matka zomrela. Otec pracuje ako evanielista v cirkvi.

variabilný symbol: 1008


Elifadhili James Dorriye

Chlapec, 20 rokov.

Pochádza z ťažkých rodinných pomerov.

variabilný symbol: 1009


Edita Pontiani Costa

Dievča, 16 rokov.

Stratila otca. Jej mama nemá peniaze na štúdium.

variabilný symbol: 1013


Teresia Thadeus Bura

Dievča, 15 rokov.

Jej rodina ju nedokáže podporovať v štúdiu.

variabilný symbol: 1014


Francisco Raphael Umbu

Chlapec, 17 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal, spieva v zbore a chce sa stať lekárom. Je sirota.

variabilný symbol: 1023


Emanuel Matle Akonaay

Chlapec, 20 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal a je zručný. Chce sa stať remeselníkom. Jeho rodičia sú negramotní a neuvedomujúci si dôležitosť vzdelania. V súčasnosti je pod našou ochranou. Je to veľmi talentovaný chlapec.

variabilný symbol: 1024


Teresia Joseph Pantaleo

Dievča, 16 ročná.

Trieda: 1. Rada hra netball a chce sa stať lekárkou. Rodina žije v chudobe. Posledný rok bola v našej škole, ale rodičia nezvládali platiť školné poplatky. Dúfa, že bude môcť opäť začať študovať.

variabilný symbol: 1021


Christina Gabriel Paulo

Dievča, 17 rokov.

Trieda: 2. Rada hra netball a basketbal. Skutočne potrebuje finančnú podporu, lebo jej otec a mama čelia zdravotným problémom. Pravidelne musia chodiť do nemocnice na zdravotné prehliadky.

variabilný symbol: 1027


Tumaini Zakayo Safari

Chlapec, 19 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal, basketbal a chce sa stať novinárom. Kedysi chodil na štátnu školu, ale rodičia nezvládali platiť poplatky. Zostal doma 2 roky bez akejkoľvek podpory. Otec už dlhý čas nežije s rodinou.

variabilný symbol: 1020


Naomi Naftali Yona

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. triedy. Rada hrá netball. Otec je alkoholik. Chce sa stať sestričkou.

variabilný symbol: 1029Emanuel Daniel Bado

Chlapec, 15 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal a chce sa stať učiteľom. Otec je alkoholikom. S rodinou nežije od roku 2000.

variabilný symbol: 1017


Andrea Stephano Axwesso

muž, 24 rokov

Andrea študoval na štátnej škole, neuspel pri skúškach vo 4. ročníku.

Je polosirotou, matka je chudobná a nezamestnaná, má 5 súrodencov.

Pracuje na rodinnej farme, ktorá živí celú rodinu.

Na YSS nastúpil  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jeho záľubou je futbal, obľúbenými predmetmi sú fyzika a chémia.

Po úspešnom ukončení 4. ročníka by chcel žiť na dedine a pracovať tam ako učiteľ, aby pomáhal rozvíjať miestnu komunitu

Variabilný symbol : 1085

Žiadosť o podporu zverejnená 18.10.2018.


Prisca Wema Salaho

girl, 16-year-old

Form one

Prisca Wema Salaho  - ”Wema in swahilli language means Goodness”

 Comes from Donghobesh

Prisca is asking for support because her father died when she was very young. She doesn't remember her father at all. Her mother is not working they just keep cattle 2 cows are their own and 1 is borrowed they take care of this cattle. Their grown maize and beans, during dry season her mother has garden for vegetables (boga spinach) and sell it to have some minimum income.  Prisca has 2 brothers and 2 sisters. Prisca is the youngest. She wants to be a teacher in future. Her favourite subject is CHemistry and Biology. In her free time she likes to play netball.

 Prisca Wema Salaho:   “I will study hard I promise.”

Bank symbol : 1088

Support request published 18.2.2019.


Hagai Philipo Nade

man, 19-year-old

Hagai studied at public school but did not succeed at his 4th grade exams.

He is a fatherless child, mother is poor and unemployed, and he has 5 siblings.

He works at a family farm that provides for the entire family.

Started YSS in 3rd grade. 

Assumed time of support: 2 years.

His hobbies are soccer.

After successfully completing the 4th grade, he would like to find a job and to help his mother.

Bank symbol : 1085

Support request published 18.10.2018.