Background

AFRICKÝ SPRAVODAJCA


Tu nájdete aktuálneho spravodajcu, ktorý publikoval tím Deti Afriky.

Spravodajca je vždy dvojstránkový a sú v ňom uvedené dôležité udalosti z prvého alebo druhého polroka a súhrn ekonomických dát v danom období.

Tím Deti Afriky