Background

Ako podporovať


V prvom rade ide o pravidelnú mesačnú podporu konkrétneho študenta, ktorého rodina si nemôže dovoliť platiť školné, čiastkou 17 Eur mesačne.

Na podporu študenta ide celá čiastka!

V prípade, že chcete podporovať študenta, kontaktujte nás na .

Ďalej ide o podporu dobudovania a zabezpečenie základného vybavenia školy. Momentálne je najdôležitejšie vybudovanie laboratória školy.

Číslo účtu: 2801060897/8330
IBAN : SK3583300000002801060897

Podpora potrieb detí v.s. 1999 (všeobecná podpora, nie pravidelná podpora)
Podpora mladých dobrovoľníkov v.s. 2320
Výstavba laboratória školy Yedidiass v.s. 2600
Podpora pracovnej cesty do Tanzánie v.s. 2700
Podpora pedagogických aktivít Yedidiass v.s. 2400

Všeobecná podpora projektu v.s. 3000

Všeobecná podpora projektu bude použitá na správu a propagáciu projektu.