Background

Ako podporovať


V prvom rade ide o pravidelnú mesačnú podporu konkrétneho študenta, ktorého rodina si nemôže dovoliť platiť školné, čiastkou 20 € mesačne.

Na podporu študenta ide celá čiastka!

V prípade, že chcete podporovať študenta, kontaktujte nás na .

Ďalej ide o podporu dobudovania a zabezpečenie základného vybavenia školy. Momentálne sa pripravuje výstavba dievčenského internátu v blízkosti školy.

Číslo účtu: 2801060897/8330
IBAN : SK3583300000002801060897

Podpora potrieb detí v.s. 1999 (všeobecná podpora, nie pravidelná podpora)

Podpora mladých dobrovoľníkov v.s. 2320

Podpora pedagogických aktivít Yedidiass v.s. 2400

Podpora výstavby internátu v.s. 2620 

Podpora programu FRUIT v.s. 2700

Všeobecná podpora projektu v.s. 3000

Všeobecná podpora projektu bude použitá na správu a propagáciu projektu.