Background

Podporovaní študenti


Paulo Zakayo Sarwat

Chlapec, 21 rokov

Chodí do druhého ročníka napriek svojmu veku.
Jeho otec alkoholík a nie je schopný ho podporovať v štúdiu.
Paulo sa chce stať lekárom.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1055


Yuda Massay Lorry

Chlapec, 21 rokov

Yuda chodí do druhého ročníka. Jeho záľubou vo voľnom čase je futbal a volejbal.
Podporu potrebuje kvôli tomu, že jeho rodina je veľmi chudobná a otec je telesne hendikepovaný a neschopný uživiť rodinu.
Snom Yudu je stať sa lekárom.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1054


Flora Paulo Safari

Dievča, 19 rokov

Navštevuje 2. ročník a chce sa stať zdravotnou sestrou. Je polosirota - bez otca - a jej matka je zdravotne hendicapovaná,
a tak ju nemôže finančne podporovať vo vzdelávaní. Jej hobby je volejbal.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

variabilný symbol: 1052


Christopher Yeremia Panga

Chlapec, 15 rokov.

Jeho matka zomrela. Otec pracuje ako evanielista v cirkvi.

variabilný symbol: 1008


Elifadhili James Dorriye

Chlapec, 20 rokov.

Pochádza z ťažkých rodinných pomerov.

variabilný symbol: 1009


Samwel Martin Amo

Chlapec, 20 rokov.

Chodí do 1. triedy. Má rád futbal a spieva náboženské piesne. Chce byť učiteľom. Jeho otec je alkoholik, ktorý nepomáha rodine. Mama sa stará o rodinu.

variabilný symbol: 1032


Yuditha Pontiani Costa

Dievča, 16 rokov.

Stratila otca. Jej mama nemá peniaze na štúdium.

variabilný symbol: 1013


Teresia Thadeus Bura

Dievča, 15 rokov.

Jej rodina ju nedokáže podporovať v štúdiu.

variabilný symbol: 1014


Francisco Raphael Umbu

Chlapec, 17 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal, spieva v zbore a chce sa stať lekárom. Je sirota.

variabilný symbol: 1023


Emanuel Matle Akonaay

Chlapec, 20 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal a je zručný. Chce sa stať remeselníkom. Jeho rodičia sú negramotní a neuvedomujúci si dôležitosť vzdelania. V súčasnosti je pod našou ochranou. Je to veľmi talentovaný chlapec.

variabilný symbol: 1024


Teresia Joseph Pantaleo

Dievča, 16 ročná.

Trieda: 1. Rada hra netball a chce sa stať lekárkou. Rodina žije v chudobe. Posledný rok bola v našej škole, ale rodičia nezvládali platiť školné poplatky. Dúfa, že bude môcť opäť začať študovať.

variabilný symbol: 1021


Elineema Petro Fante

Chlapec, 13 rokov.

Jeho rodina trpí veľkým nedostatkom. Zomrel im otec.

variabilný symbol: 1016


Christina Gabriel Paulo

Dievča, 17 rokov.

Trieda: 2. Rada hra netball a basketbal. Skutočne potrebuje finančnú podporu, lebo jej otec a mama čelia zdravotným problémom. Pravidelne musia chodiť do nemocnice na zdravotné prehliadky.

variabilný symbol: 1027


Neema Peter Awe

Dievča, 18 rokov.

Chodí do 2. triedy.  Chce byť učiteľkou. Obaja rodičia jej zomreli. Má opatrovateľa pretože neurobila štátne skúšky. Opatrovateľ ju nepodporuje v jej potrebách.

variabilný symbol: 1033


Emanuel Daniel Bado

Chlapec, 15 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal a chce sa stať učiteľom. Otec je alkoholikom. S rodinou nežije od roku 2000.

variabilný symbol: 1017


Elizabeth Marko Tsere

Dievča, 17 rokov.

Chodí do 1. triedy.  Rada hrá netball. Chce byť sestričkou. Je z veľmi chudobných pomerov.

variabilný symbol: 1036


Fabiola Benedict Axwesso

Dievča, 18 rokov.

Trieda: 1. Rada hra basketbal a chce sa stať učiteľkou. Otec žije v polygamii. S dvomi ženami má 16 detí, preto všetkým nemôžem zabezpečiť vzdelanie.

variabilný symbol: 1019


Rehema Musa Husein

Chlapec, 17 rokov.

Trieda: 2. Rád hra basketbal, netball a chce sa stať právnikom. Jeho rodina nemá prostriedky na jeho štúdium.

variabilný symbol: 1018


Tumaini Zakayo Safari

Chlapec, 19 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal, basketbal a chce sa stať novinárom. Kedysi chodil na štátnu školu, ale rodičia nezvládali platiť poplatky. Zostal doma 2 roky bez akejkoľvek podpory. Otec už dlhý čas nežije s rodinou.

variabilný symbol: 1020


Naomi Naftali Yona

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. triedy. Rada hrá netball. Otec je alkoholik. Chce sa stať sestričkou.

variabilný symbol: 1029


Herman Raphael Malley

Chlapec, 19 rokov.

Chodí do 2. triedy.  Jeho koníčkom je futbal. Chce byť učiteľom. Otec je alkoholik a nepodporuje rodinu. Musel prestať chodiť do štátnej školy lebo nemohli platiť školné.

variabilný symbol: 1035


Rachel Silviny Mafa

Dievča, 17 rokov

Chodí do 2. triedy.  Chce byť učiteľkou. Jej hobby je netball. Je sirota, nemá otca. Predpokladaný čas podpory 3 roky.

variabilný symbol: 1038


Pendaeli Passiani Pissi

Dievča, 15 rokov

Chodí do 1. triedy.  Chce sa stať zdravotnou sestrou. Jej záľubou je netball. Otec odišiel od rodiny. Predpokladaný čas podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1040


Anna Yeremia Panga

Dievča, 17 rokov

Navštevuje prvý ročník a rada hrá netball. Chce sa stať zdravotnou sestrou. jej rodina .... Predpokladaná dľžka podpory je 4 roky.

variabilný symbol: 1045


Jofrey Faustin Gadiye

Chlapec, 15 rokov

Chodí do 2. triedy.  Chce sa stať farárom. Jeho záľubou je futbal. Žijú bez otca. Predpokladaný čas podpory 3 roky.

variabilný symbol: 1041


Clara Joseph Fransisco

Dievča, 14 rokov

Chodí do 1.triedy a jej záľubou je netball. Jej snom je stať sa učiteľkou. Rodina ..... Predpokladaná dľžka podpory je 4 roky.

variabilný symbol: 1042


Albina Thadeus Bura

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. ročníka a jej záľubou je netball. Jej snom je stať sa zdravotnou sestrou. Rodina .... predpokladaná dľžka podpory je 4 roky.

variabilný symbol: 1046


Selina Valentini Felix

Dievča, 13 rokov

Navštevuje 1. ročník. Rada hrá netball a rada by sa stala učiteľkou. Jej rodina.....Predpokladaná dľžka podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1043


Daniel Philipo Rafael

Chlapec, 15 rokov

Chodí do 1. triedy a chce sa stať lekárom.Jeho veľkou záľubou je amatérske divadlo.
 Danielov otec je ťažký alkoholik a nechce podporovať syna v štúdiu. Predpokladaná dĺžka podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1047


Oliver Paulo Danieli

Dievča, 19 rokov

Navštevuje 2. triedu a veľmi sa chce stať učiteľkou. Rada spieva.
Jej otec opustil rodinu, znovu sa oženil a o ňu sa nestará. Jej matka nie je
schopná podporovať jej štúdium. Predpokladaná dlžka podpory 3 roky.

variabilný symbol: 1048


Elihuruma Zakayo Matya

Chlapec, 17 rokov

Chodí do 2. triedy a chce byť učiteľom. Jeho záľubou je futbal.
Má oboch rodičov, ale nemajú prácu a živia sa len poľnohospodárstvom na svojom pozemku.
Nie sú schopní podporovať svojho syna v štúdiu. Predpokladaná dlžka podpory 3 roky.

variabilný symbol: 1049


Happyness Gitaya Lohay

Dievča, 16 rokov

Chodí do prvého ročníka a jej športovou záľubou je netball. Chce sa stať zdravotnou sestrou.
Jej otec sa málo stará o rodinu, lebo je ťažký alkoholik.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1039


Charles Daniel Philipo

Chlapec, 22 rokov

Napriek svojmu veku chodí do 1. ročníka. Má záujem študovať ďalej a jeho snom je stať sa lekárom.
Jeho rodičia dlhodobo žijú oddelene kvôli rodinným konfliktom a nestarajú sa o neho.Žije so starou mamou,
ktorá nie je schopná podporovať jeho štúdiúm. Jeho záľubou je futbal a spev.
Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

variabilný symbol: 1051


Jaclina Faustine Migire

Dievča, 17 rokov

Chodí do 1. ročníka a jej obľúbeným športom je netball. Narodila sa matke pred jej sobášom a manžel jej matky ju zavrhol.

Predpokladaná dĺžka podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1053


EMANUEL ALFRED TIMOTHEO

Chlapec, 27 rokov

Napriek svojmu veku chodí do 1. triedy. Chce sa stať lekárom. Vo voľnom čase sa najradšej venuje futbalu.
Nema mamu, jeho otec nie je schopný podporovať rodinu a aj preto premeškal vhodný čas na štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol 1056


SIRILI PINIELI FISSOO

Chlapec, 22 rokov

Chodí do 1. triedy a veľmi sa chce stať lekárom. Jeho otec sa vôbec nestará o rodinu a žije ako bezdomovec.
Mama je dlhodobo chorá. Jeho záľubou je volejbal.

Predpokladaná dľžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol 1057


MAGRITHA ALFRED ALOYECE

Dievča, 19 rokov

Chodí do 2. triedy a rada hrá netball. Chce sa stať učiteľkou.
Nemá otca a mama je po požiari dokaličená a neschopná jej zabeypečiť štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol 1058


Hilda Alfred Timotheo

Dievča, 16 rokov

Chodí do 2. triedy a jej snom je byť lekárkou. Jej záľubou je volejbal.
Rodičia ju nepodporujú a má poručníka,

predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol 1059


Rozina Tadeus Bura

Dievča, 15 rokov

Chodí do prípravky s cieľom sa pripraviť na štúdium do 1. ročníka Yedidiass od roku 2017.
Chce sa stať učiteľkou.
Pochádza z chudobnej rodiny, ktorá nemá prostriedky na jej štúdium.
Dva roky bola doma po skončení 7. ročníka základnej školy, pretože si nemohla dovoliť ďalšie štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory 5 rokov.

Variabilný symbol 1060


Agustino Eliya Gidsay

Chlapec, 16 rokov

Chodí do prvého ročník a chce sa stať učiteľom.
Jeho záľubou je futbal. Má záujem o vzdelanie, ale kvôli rodinným pomerom musel byť 2 roky doma bez
vzdelávania.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1061


Marselina Daniel Safari

Dievča, 20 rokov

Navštevuje druhý ročník a jej snom je byť učiteľkou.
Vo voľnom čase hrá netball. Jej rodičia sú obaja nezamestnaní a nie su schopní platiť je štúdium

Predpokladaná doba podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1062


John Seho Boay

Chlapec, 17 rokov

Chodí do 1. ročníka a chce sa stať lekárom. Vo voľnom čase rád hra futbal.
John čakal 3 roky doma na možnosť ísť do školy, jeho otec je alkoholik a nepodporuje ho.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1066


Julietha Daniel Jacob

Dievča, 20 rokov

Chodí do 2. ročníka. Julietha sa chce stať lídrom. Jej záľubou je volejbal.
Pochádza  veľmi chudobnej rodiny a jej otec je alkoholik, ktorý sa o nich nestará.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1064


Njemaeli Emanuel Zakayo

Chlapec, 24 rokov

Chodí do 2. ročníka a chce sa stať lekárom. Vo voľnom čase rád hra futbal.
Jeho otec nepovažuje za potrebné ho podporovať v štúdiu. V roku 2010 bol nútený opustiť školu kvôli otcovi a chudobe.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1065


Daniel Moring Sulle

Chlapec, 18 rokov

Chodí do 2. ročníka a chce raz byť učiteľom. Jeho záľubou je futbal.
Daniel je sirota, stratil oboch rodičov.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1067


Fransisca John Bei

Dievča, 17 rokov

Chodí do 3 ročníka a chce sa stať zdravotnou sestrou.

Jej záľubou je netball
Jej otec je silný alkoholik a nie je schopný sa starať o rodinu.

Predpokladaná doba podpory je 2 roky

Variabilný symbol : 1063


Imani John Buxa

Dievča, 20 rokov

Chodí do 3. ročníka a chce byť zdravotnou sestrou. Jej hobby je netball.
Jej otec je evanjelista Lutheranského zboru a rodina nevie zabezpečiť dosť prostriedkov na jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1071


Paskalina Daniel Bayo

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. ročníka a chce byť učiteľkou. Jej hobby je netball.
Otec je alkoholik, správa sa nezodpovedne a rodina nevie zabezpečiť jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1070


Mathayo Gomu Gitya

Chlapec, 17 rokov

Chodí do 1. ročníka a rád hra futbal. Chce sa stať učiteľom.

Jeho otec je alkoholik a nestará sa o rodinu, nemá podporu pre štúdium.

Variabilný symbol : 1069


Paskali Z. Sulle

Chlapec, 21 rokov

Chodí do 1. ročníka a chce raz byť vojakom. Jeho záľubou je futbal.
Paskali je sirota, jeho otec zomrel a mama nemá dosť prostriedkov na jeho štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1068


John Emanuel Sulle

Chlapec, 18 rokov

Chodí do prvého ročníka a chce byť lekárom. Vo voľnom čase rád hrá futbal.
Jeho otec je alkoholik a nestará sa o rodinu, matka ho nemôže podporovať v štúdiu.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1074


Tasiana Elias Umbayda

dievča, 15 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce byť učiteľkou. Má rada netball.
Tasiana je úplnou sirotou, zomreli jej obaja rodičia.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1073