Background

Podporovaní študenti


Yuda Massay Lorry

muž, 21 rokov

variabilný symbol : 1054


Christopher Yeremia Panga

chlapec, 15 rokov

variabilný symbol: 1008


Yuditha Pontiani Costa

dievča, 16 rokov

variabilný symbol: 1013


Teresia Thadeus Bura

dievča, 15 rokov

variabilný symbol: 1014


Francisco Raphael Umbu

chlapec, 17 rokov

variabilný symbol: 1023


Tumaini Zakayo Safari

muž, 19 rokov

variabilný symbol: 1020


Naomi Naftali Yona

dievča, 16 rokov

variabilný symbol: 1029


Pendaeli Passiani Pissi

dievča, 15 rokov

variabilný symbol: 1040


Anna Yeremia Panga

dievča, 17 rokov

variabilný symbol: 1045


Albina Thadeus Bura

dievča, 16 rokov

variabilný symbol: 1046


Daniel Philipo Rafael

chlapec, 15 rokov

variabilný symbol: 1047


Elihuruma Zakayo Matya

chlapec, 17 rokov

variabilný symbol: 1049


Charles Daniel Philipo

muž, 22 rokov

variabilný symbol: 1051


Jaclina Faustine Migire

dievča, 17 rokov

variabilný symbol: 1053


Emanuel Alfred Timotheo

muž, 27 rokov

variabilný symbol: 1056


Rozina Tadeus Bura

dievča, 15 rokov

variabilný symbol: 1060


Agustino Eliya Gidsay

chlapec, 16 rokov

variabilný symbol : 1061


John Seho Boay

chlapec, 17 rokov

variabilný symbol : 1066


Julietha Daniel Jacob

žena, 20 rokov

variabilný symbol: 1064


Njemaeli Emanuel Zakayo

muž, 24 rokov

variabilný symbol : 1065


Daniel Moring Sulle

chlapec, 18 rokov

Chodí do 2. ročníka a chce raz byť učiteľom. Jeho záľubou je futbal.
Daniel je sirota, stratil oboch rodičov.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1067


Imani John Buxa

Dievča, 20 rokov

Chodí do 3. ročníka a chce byť zdravotnou sestrou. Jej hobby je netball.
Jej otec je evanjelista Lutheranského zboru a rodina nevie zabezpečiť dosť prostriedkov na jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1071


Paskalina Daniel Bayo

dievča, 16 rokov

Chodí do 1. ročníka a chce byť učiteľkou. Jej hobby je netball.
Otec je alkoholik, správa sa nezodpovedne a rodina nevie zabezpečiť jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1070


Mathayo Gomu Gitya

chlapec, 17 rokov

Chodí do 1. ročníka a rád hra futbal. Chce sa stať učiteľom.

Jeho otec je alkoholik a nestará sa o rodinu, nemá podporu pre štúdium.

Variabilný symbol : 1069


John Emanuel Sulle

Chlapec, 18 rokov

Chodí do prvého ročníka a chce byť lekárom. Vo voľnom čase rád hrá futbal.
Jeho otec je alkoholik a nestará sa o rodinu, matka ho nemôže podporovať v štúdiu.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1074


Tasiana Elias Umbayda

dievča, 15 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce byť učiteľkou. Má rada netball.
Tasiana je úplnou sirotou, zomreli jej obaja rodičia.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1073


Philimon Matkway Kiisay

muž, 20 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce byť lekárom. Jeho záľubou je futbal.
Philimon žije v mnohodetnej a veľmi chudobnej rodine, o ktorú sa nezamestnaný otec málo stará.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1075


Monica Albert Antonio

žena, 21 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce sa stať lekárkou. Jej záľubou je netball.
Monica žiada o podporu preto, lebo jej rodičia sú veľmi chudobní, obaja sú nezamestnaní a otec je aj alkoholik.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1077


Paulina Joseph Kwahhay

žena, 20 rokov

Chodí do 3. ročníka a  chce sa stať učiteľkou. Jej záľubou je volejbal.
Paulina je úplnou sirotou a nemá dostatok prostriedkov na štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1080


Emanuel Daniel Bado

chlapec, 18 rokov.

navštevuje 4. ročník. Rád hra futbal a chce sa stať učiteľom.

Otec je alkoholikom. S rodinou nežije od roku 2000.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

variabilný symbol: 1017


Paskalina Joseph Lorry

žena, 20 rokov

Navštevuje druhý ročník a chce byť lekárkou. Jej záľubou je netball.
Je z chudobnej rodiny. Ani jeden z rodičov nemá zamestnanie. Zdrojom ich obživy sú iba poľnohospodárske aktivity.

Predpokladaná dĺžka podpory sú 3 roky.

Variabilný symbol : 1076


Dorcas Paskali Qamunga

dievča, 18 rokov

Chodí do 2. ročníka a  chce byť zdravotnou sestrou. Jej záľubou je netbal.
Dorcas je polosirota, jej otec zomrel a mama nemá dosť prostriedkov na jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 5 rokov.

Variabilný symbol : 1079


Yusufu Gitya Nakida

muž, 19 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať učiteľom. Jeho záľubou je futbal a maratón

Yusufu je z chudobnej rodiny. Otec žije v polygamii s dvomi ženami a 20 deťmi. Toto je najmladšie dieťa v rodine. 

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1081


Ruth Steven Sulle

žena, 19 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce sa stať zdravotnou sestrou. Jej záľubou je netball

Ruth je úplnou sirotou. .

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1082

Žiadosť o podporu zverejnená 3.9.2018.


Daniel Paulo Wema

muž, 19 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať politikom. Jeho záľubou je futbal.

Daniel je polosirotou, bez otca. Matka je veľmi chudobná a nezamestnaná.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1078


Paulo Gabriel Isaay

chlapec, 16 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať lekárom. Jeho záľubou je futbal.

Paulo je polosirotou, bez otca. Matka je chudobná, nezamestnaná.

Predpokladaná dĺžka podpory je 6 rokov.

Variabilný symbol : 1083

Žiadosť o podporu zverejnená 3.9.2018.


Paschal Emanuel Awe

muž, 22 rokov

Paschala sme už podporovali počas jeho 4-ročného štúdia na YSS.

V roku 2016 úspešne ukončil 4. ročník zvládnutím National Exams. 

Odvtedy nikde neštudoval, pretože nemal podporu. Pochádza z chudobnej rodiny, ktorú otec zanedbáva, 

Jeho cieľom je absolvovať  5. a 6. ročník a študovať právo.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1003

Žiadosť o podporu zverejnená 3.10.2018.


Elizabeth Lauren Shauri

žena, 23 rokov

Elizabeth študovala na štátnej škole, skúšky vo 4. ročníku neurobila.

Po neúspechu ostala doma, pretože nemala prostriedky na štúdium.

Je polosirotou a matka je chudobná.

Na YSS nastúpila  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jej záľubou je volejbal.

Po úspešnom ukončení 4. ročníka by chcela pracovať v nemocnici ako úradníčka / clinical officer.

Variabilný symbol : 1084

Žiadosť o podporu zverejnená 8.10.2018.


Andrea Stephano Axwesso

muž, 24 rokov

Andrea študoval na štátnej škole, neuspel pri skúškach vo 4. ročníku.

Je polosirotou, matka je chudobná a nezamestnaná, má 5 súrodencov.

Pracuje na rodinnej farme, ktorá živí celú rodinu.

Na YSS nastúpil  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jeho záľubou je futbal, obľúbenými predmetmi sú fyzika a chémia.

Po úspešnom ukončení 4. ročníka by chcel žiť na dedine a pracovať tam ako učiteľ, aby pomáhal rozvíjať miestnu komunitu

Variabilný symbol : 1085

Žiadosť o podporu zverejnená 18.10.2018.


Prisca Wema Salaho

dievča, 16 rokov

Prisca Wema Salaho  navštevuje prvý ročník.                            . 

”Wema po swahilsky znamená dobrota”.

Pochádza z Donghobesha.

Prisca prosí o podporu, pretože jej otec zomrel, keď bola ešte veľmi mladá. Nepamätá si vôbec svojho otca. Jej mama nepracuje, majú 2 svoje kravy a jednu požičanú a starajú sa o ne. Pestujú kukuricu a fazuľu. Počas obdobia sucha má jej mama záhradu na zeleninu, v ktorej pestuje špenát boga a predáva ho, aby mala aspoň nejaký  príjem. Prisca má 2 bratov a 2 sestry. Ona je najmladšia. Chce byť učiteľkou. Jej obľúbené predmety sú chémia a biológia. Vo voľnom čase hrá rada netball.

Prisca Wema Salaho:  “Budem tvrdo študovať, sľubujem.”

Variabilný symbol : 1088

Žiadosť o podporu zverejnená 18.2.2019.


Hagai Philipo Nade

muž, 19 rokov

Hagai študoval na štátnej škole, v roku 2016 neuspel pri skúškach vo 4. ročníku.

Je polosirotou, matka je chudobná a nezamestnaná, má 5 súrodencov.

Rodina vlastní malú rodinnú farmu, na ktorej pestujú kukuricu a a fazuľu pre vlastnú spotrebu, cesnak a cibuľu na predaj.

Na YSS nastúpil  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jeho záľubou je futbal. 

Po úspešnom ukončení 4. ročníka si chce nájsť zamestnanie a pomáhať matke.

Variabilný symbol : 1086

Žiadosť o podporu zverejnená 18.10.2018.


Pascali Isaay

chlapec, 16 rokov

Pascali navštevuje prvý ročník.

 Pochádza z Mbulu.

Jeho rodina nie je schopná platiť školné. je polosirotou. Jeho otec zomrel, keď mal 7 rokov. Má 3 bratov a 8 sestier. Pascali je najmladší. Najstarší brat má 39 rokov a má svoju vlastnú rodinu. Jeho rodina farmárči, pestujú zeleninu a chovajú dobytok pre svoju potrebu. Jeho matka nemá prácu. Základnú školu absolvoval na štátnej škole v Dongobeshi.

Chce sa stať doktorom. Chce pomáhať ľuďom a svojej rodine tak, aby sa mali lepšie. Vo voľnom čase rád hrá futbal, jeho obľúbený športový tím je Chelsia, z Tanzánie Young African football club. Jeho obľúbené predmety sú biológia, fyzika a chémia.

 Pascali Isaay hovorí: “Vložím veľa úsilia do štúdia, aby som nesklamal svojich sponzorov.”

Variabilný symbol : 1089

Žiadosť o podporu zverejnená 18.2.2019.Irene Amani Matheo

dievča, 14 rokov

Irene Amani Matheo navštevuje prvý ročník.

Koníčky: Rada hrá netbal a počúva gospelovú hudbu. 

Pochádza zo Singida. Má oboch rodičov. Obaja sú však nezamestnaní. Pestujú kukuricu, fazuľu a arašidy pre potreby rodiny. V rodine sú 4 deti, ona je prvorodená. Má dvoch bratov a sestru. Všetci chodia do školy.

Základnú školu ukončila v r. 2018, v Nkhoiree, kde úspešne absolvovala záverečné skúšky. Nepokračovala v stredoškolskom štúdiu na štátnej škole, pretože rodičia nie sú schopní platiť školné. Neskôr nastúpila na školu Yedidia, kde v súčasnosti študuje. Má rada chémiu, biológiu, fyziku a zemepis.

V budúcnosti by rada pracovala ako zdravotná sestra.

Variabilný symbol: 1093

Žiadosť o podporu zverejnená 24.4.2019.


Timotheo Tumaini Naman

chlapec, 14 rokov

Timotheo  Tumaini  Naman navštevuje prvý ročník.

Má oboch rodičov. Otec bol alkoholikom, v súčasnosti abstinuje. Rodina nemá vlastný dom, preto bývajú v dome starých rodičov.

Pestujú kukuricu a fazuľu pre vlastnú potrebu. Matka pestuje aj zeleninu na predaj. Majú 4 kravy.

Úspešne absolvoval základnú školu a začal študovať na YEDIDIA, Už v prvých testoch dosiahol veľmi dobré výsledky, hlavne v predmetoch matematika, fyzika a geografia.

Timotheo hrá rád futbal a volejbal, je fanúšikom tanzánskeho  Simba Sports Club a Barcelona Football Club.

Chce sa stať bankovým manažérom.

Dôvod žiadosti o podporu: Obaja rodičia sú nezamestnaní, sú chudobní a ich ekonomické podmienky im neumožňujú platiť školné.

Variabilný symbol : 1090

Žiadosť o podporu zverejnená 2.4.2019.


Rehema Thomas Mwanga

dievča, 18 rokov

Rehema Thomas Mwanga navštevuje druhý ročník.

Koníčky: Rada hrá netbal. 

Plány do budúcnosti: Chcela by sa stať farárkou.

Pochádza z dištriktu Manyoni v regióne  Singida. Má oboch rodičov. Jej otec je evanjelista, ktorý v súčasnosti pokračuje v štúdiu na college, aby sa stal farárom evanjelickej cirkvi. Jeho plat je len  40,- USD mesačne a jej mama je nezamestnaná. V rodine je 7 detí, má troch bratov a tri sestry. Ona je šiestym dieťaťom. Jej starší bratia ešte študujú ako aj jej dve sestry. Jedna sestra je už vydatá. Pestujú kukuricu, slnečnicu a arašidy pre vlastnú potrebu. Rodina nie je schopná uhrádzať jej poplatky za štúdium.

Základné vzdelanie ukončila v r. 2016 v základnej škole v  Gawidu, kde úspešne absolvovala skúšky. Nemohla však pokračovať v štúdiu na štátnej škole, pretože nedokázala platiť školné. Preto nastúpila na strednú školu Yedidia, kde je doteraz. Má rada biológiu, chémiu a zemepis.

Variabilný symbol: 1092

Žiadosť o podporu zverejnená 24.4.2019.


Paulo Eliya Dawido

muž, 22 rokov

Paulo Eliya Dawido navštevuje piaty. ročník.

Plány do budúcnosti: chce sa stať lekárom  

Koníčky: futbal 

Dôvod pre podporu: Otec je telesne postihnutý, nevlastnia pôdu, len si ju prenajímajú. Pestujú kukuricu a fazuľu, čím sa aj živia.

Urobil štátne skúšky vo štvrtom ročníku, ale nemohol postupovať ďalej na štátnej škole z finančných dôvodov. 

Variabilný symbol: 1091

Žiadosť o podporu zverejnená 24.4.2019.


Emanuel Verani Muhale

muž, 19 rokov

Emanuel Verani Muhale navštevuje prvý ročník.

Koníčky: Rád hrá futbal.

Pochádza z obvodu Hanang , ktorý sa nachádza v oblasti Manyara.  Má oboch rodičov, ale tí nežijú spolu kvôli rodinným konfliktom. On žije s otcom.  Má ešte dve sestry. On je druhým dieťaťom.  Otec je nezamestnaný. Venuje sa pestovaniu plodín, kukurice a fazule, pre rodinnú spotrebu.  Nemajú žiadne domáce zvieratá. Otec nemá finančné prostriedky na to, aby financoval synovi školu.

Po úspešnom ukončení ZŠ začal študovať na štátnej strednej škole, ale musel ju opustiť, kvôli neplateniu školného. Rok bol doma a v roku 2019 začal študovať na YEDIDIA.  Jeho obľúbenými predmetmi sú fyzika, matematika, chémia a geografiu. 

Rád by sa stal lekárom

Variabilný symbol: 1094

Žiadosť o podporu zverejnená 27.9.2019.


Paulina Siphaeli Joseph

žena, 20 rokov

Paulina  Siphaeli Joseph    navštevuje druhý ročník.

Koníčky: Rada hrá netbal. Jej obľúbeným jedlom je tanzánske Ugali s mäsom a mliekom.

Plány do budúcnosti: Chcela by sa stať zdravotnou sestrou..

Pochádza z obvodu Mbulu , ktorý sa nachádza v oblasti Manyara. Jej mama zomrela, keď mala 2 roky.  Mala 5 piatich súrodencov, ale všetci zomreli, keď prišli do puberty.  Otec sa druhýkrát oženil a Paulina žije v spoločnej domácnosti s novou matkou. Rodina má malú farmu s niekoľkými kravami. Pestujú kukuricu a fazuľu pre vlastnú spotrebu.

Základnú školu ukončila v roku 2013 v meste Murkushida. V roku 2014 začala študovať na štátnej strednej škole, ale musela ju opustiť kvôli neplateniu školného. Do roku 2017 bola doma.  Od priateľov sa dozvedela, že na YEDIDIA môže získať podporu na štúdium a tak tu začala  študovať. Jej obľúbenými predmetmi sú fyzika, chémia a biológia.

Variabilný symbol: 1096

Žiadosť o podporu zverejnená 28.9.2019.