Background

Podporovaní študenti


Paulo Zakayo Sarwat

Chlapec, 21 rokov

Chodí do druhého ročníka napriek svojmu veku.
Jeho otec alkoholík a nie je schopný ho podporovať v štúdiu.
Paulo sa chce stať lekárom.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1055


Yuda Massay Lorry

Chlapec, 21 rokov

Yuda chodí do druhého ročníka. Jeho záľubou vo voľnom čase je futbal a volejbal.
Podporu potrebuje kvôli tomu, že jeho rodina je veľmi chudobná a otec je telesne hendikepovaný a neschopný uživiť rodinu.
Snom Yudu je stať sa lekárom.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1054


Christopher Yeremia Panga

Chlapec, 15 rokov.

Jeho matka zomrela. Otec pracuje ako evanielista v cirkvi.

variabilný symbol: 1008


Elifadhili James Dorriye

Chlapec, 20 rokov.

Pochádza z ťažkých rodinných pomerov.

variabilný symbol: 1009


Yuditha Pontiani Costa

Dievča, 16 rokov.

Stratila otca. Jej mama nemá peniaze na štúdium.

variabilný symbol: 1013


Teresia Thadeus Bura

Dievča, 15 rokov.

Jej rodina ju nedokáže podporovať v štúdiu.

variabilný symbol: 1014


Francisco Raphael Umbu

Chlapec, 17 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal, spieva v zbore a chce sa stať lekárom. Je sirota.

variabilný symbol: 1023


Emanuel Matle Akonaay

Chlapec, 20 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal a je zručný. Chce sa stať remeselníkom. Jeho rodičia sú negramotní a neuvedomujúci si dôležitosť vzdelania. V súčasnosti je pod našou ochranou. Je to veľmi talentovaný chlapec.

variabilný symbol: 1024


Teresia Joseph Pantaleo

Dievča, 16 ročná.

Trieda: 1. Rada hra netball a chce sa stať lekárkou. Rodina žije v chudobe. Posledný rok bola v našej škole, ale rodičia nezvládali platiť školné poplatky. Dúfa, že bude môcť opäť začať študovať.

variabilný symbol: 1021


Christina Gabriel Paulo

Dievča, 17 rokov.

Trieda: 2. Rada hra netball a basketbal. Skutočne potrebuje finančnú podporu, lebo jej otec a mama čelia zdravotným problémom. Pravidelne musia chodiť do nemocnice na zdravotné prehliadky.

variabilný symbol: 1027


Tumaini Zakayo Safari

Chlapec, 19 rokov.

Trieda: 1. Rád hra futbal, basketbal a chce sa stať novinárom. Kedysi chodil na štátnu školu, ale rodičia nezvládali platiť poplatky. Zostal doma 2 roky bez akejkoľvek podpory. Otec už dlhý čas nežije s rodinou.

variabilný symbol: 1020


Naomi Naftali Yona

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. triedy. Rada hrá netball. Otec je alkoholik. Chce sa stať sestričkou.

variabilný symbol: 1029


Pendaeli Passiani Pissi

Dievča, 15 rokov

Chodí do 1. triedy.  Chce sa stať zdravotnou sestrou. Jej záľubou je netball. Otec odišiel od rodiny. Predpokladaný čas podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1040


Anna Yeremia Panga

Dievča, 17 rokov

Navštevuje prvý ročník a rada hrá netball. Chce sa stať zdravotnou sestrou. jej rodina .... Predpokladaná dľžka podpory je 4 roky.

variabilný symbol: 1045


Jofrey Faustin Gadiye

Chlapec, 15 rokov

Chodí do 2. triedy.  Chce sa stať farárom. Jeho záľubou je futbal. Žijú bez otca. Predpokladaný čas podpory 3 roky.

variabilný symbol: 1041


Albina Thadeus Bura

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. ročníka a jej záľubou je netball. Jej snom je stať sa zdravotnou sestrou. Rodina .... predpokladaná dľžka podpory je 4 roky.

variabilný symbol: 1046


Daniel Philipo Rafael

Chlapec, 15 rokov

Chodí do 1. triedy a chce sa stať lekárom.Jeho veľkou záľubou je amatérske divadlo.
 Danielov otec je ťažký alkoholik a nechce podporovať syna v štúdiu. Predpokladaná dĺžka podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1047


Elihuruma Zakayo Matya

Chlapec, 17 rokov

Chodí do 2. triedy a chce byť učiteľom. Jeho záľubou je futbal.
Má oboch rodičov, ale nemajú prácu a živia sa len poľnohospodárstvom na svojom pozemku.
Nie sú schopní podporovať svojho syna v štúdiu. Predpokladaná dlžka podpory 3 roky.

variabilný symbol: 1049


Charles Daniel Philipo

Chlapec, 22 rokov

Napriek svojmu veku chodí do 1. ročníka. Má záujem študovať ďalej a jeho snom je stať sa lekárom.
Jeho rodičia dlhodobo žijú oddelene kvôli rodinným konfliktom a nestarajú sa o neho.Žije so starou mamou,
ktorá nie je schopná podporovať jeho štúdiúm. Jeho záľubou je futbal a spev.
Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

variabilný symbol: 1051


Jaclina Faustine Migire

Dievča, 17 rokov

Chodí do 1. ročníka a jej obľúbeným športom je netball. Narodila sa matke pred jej sobášom a manžel jej matky ju zavrhol.

Predpokladaná dĺžka podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1053


Emanuel Alfred Timotheo

Chlapec, 27 rokov

Napriek svojmu veku chodí do 1. triedy. Chce sa stať lekárom. Vo voľnom čase sa najradšej venuje futbalu.
Nema mamu, jeho otec nie je schopný podporovať rodinu a aj preto premeškal vhodný čas na štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol 1056


Sirili Pinieli Fissoo

Chlapec, 22 rokov

Chodí do 1. triedy a veľmi sa chce stať lekárom. Jeho otec sa vôbec nestará o rodinu a žije ako bezdomovec.
Mama je dlhodobo chorá. Jeho záľubou je volejbal.

Predpokladaná dľžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol 1057


Magritha Alfred Aloyece

Dievča, 19 rokov

Chodí do 2. triedy a rada hrá netball. Chce sa stať učiteľkou.
Nemá otca a mama je po požiari dokaličená a neschopná jej zabeypečiť štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol 1058


Rozina Tadeus Bura

Dievča, 15 rokov

Chodí do prípravky s cieľom sa pripraviť na štúdium do 1. ročníka Yedidiass od roku 2017.
Chce sa stať učiteľkou.
Pochádza z chudobnej rodiny, ktorá nemá prostriedky na jej štúdium.
Dva roky bola doma po skončení 7. ročníka základnej školy, pretože si nemohla dovoliť ďalšie štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory 5 rokov.

Variabilný symbol 1060


Agustino Eliya Gidsay

Chlapec, 16 rokov

Chodí do prvého ročník a chce sa stať učiteľom.
Jeho záľubou je futbal. Má záujem o vzdelanie, ale kvôli rodinným pomerom musel byť 2 roky doma bez
vzdelávania.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1061


John Seho Boay

Chlapec, 17 rokov

Chodí do 1. ročníka a chce sa stať lekárom. Vo voľnom čase rád hra futbal.
John čakal 3 roky doma na možnosť ísť do školy, jeho otec je alkoholik a nepodporuje ho.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1066


Julietha Daniel Jacob

Dievča, 20 rokov

Chodí do 2. ročníka. Julietha sa chce stať lídrom. Jej záľubou je volejbal.
Pochádza  veľmi chudobnej rodiny a jej otec je alkoholik, ktorý sa o nich nestará.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1064


Njemaeli Emanuel Zakayo

Chlapec, 24 rokov

Chodí do 2. ročníka a chce sa stať lekárom. Vo voľnom čase rád hra futbal.
Jeho otec nepovažuje za potrebné ho podporovať v štúdiu. V roku 2010 bol nútený opustiť školu kvôli otcovi a chudobe.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1065


Daniel Moring Sulle

Chlapec, 18 rokov

Chodí do 2. ročníka a chce raz byť učiteľom. Jeho záľubou je futbal.
Daniel je sirota, stratil oboch rodičov.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1067


Imani John Buxa

Dievča, 20 rokov

Chodí do 3. ročníka a chce byť zdravotnou sestrou. Jej hobby je netball.
Jej otec je evanjelista Lutheranského zboru a rodina nevie zabezpečiť dosť prostriedkov na jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1071


Paskalina Daniel Bayo

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. ročníka a chce byť učiteľkou. Jej hobby je netball.
Otec je alkoholik, správa sa nezodpovedne a rodina nevie zabezpečiť jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1070


Mathayo Gomu Gitya

Chlapec, 17 rokov

Chodí do 1. ročníka a rád hra futbal. Chce sa stať učiteľom.

Jeho otec je alkoholik a nestará sa o rodinu, nemá podporu pre štúdium.

Variabilný symbol : 1069


John Emanuel Sulle

Chlapec, 18 rokov

Chodí do prvého ročníka a chce byť lekárom. Vo voľnom čase rád hrá futbal.
Jeho otec je alkoholik a nestará sa o rodinu, matka ho nemôže podporovať v štúdiu.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1074


Tasiana Elias Umbayda

dievča, 15 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce byť učiteľkou. Má rada netball.
Tasiana je úplnou sirotou, zomreli jej obaja rodičia.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1073


Philimon Matkway Kiisay

muž, 20 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce byť lekárom. Jeho záľubou je futbal.
Philimon žije v mnohodetnej a veľmi chudobnej rodine, o ktorú sa nezamestnaný otec málo stará.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1075


Monica Albert Antonio

žena, 21 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce sa stať lekárkou. Jej záľubou je netball.
Monica žiada o podporu preto, lebo jej rodičia sú veľmi chudobní, obaja sú nezamestnaní a otec je aj alkoholik.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1077


Paulina Joseph Kwahhay

žena, 20 rokov

Chodí do 3. ročníka a  chce sa stať učiteľkou. Jej záľubou je volejbal.
Paulina je úplnou sirotou a nemá dostatok prostriedkov na štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1080


Emanuel Daniel Bado

chlapec, 18 rokov.

navštevuje 4. ročník. Rád hra futbal a chce sa stať učiteľom.

Otec je alkoholikom. S rodinou nežije od roku 2000.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

variabilný symbol: 1017


Paskalina Joseph Lorry

žena, 20 rokov

Navštevuje druhý ročník a chce byť lekárkou. Jej záľubou je netball.
Je z chudobnej rodiny. Ani jeden z rodičov nemá zamestnanie. Zdrojom ich obživy sú iba poľnohospodárske aktivity.

Predpokladaná dĺžka podpory sú 3 roky.

Variabilný symbol : 1076


Dorcas Paskali Qamunga

dievča, 18 rokov

Chodí do 2. ročníka a  chce byť zdravotnou sestrou. Jej záľubou je netbal.
Dorcas je polosirota, jej otec zomrel a mama nemá dosť prostriedkov na jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 5 rokov.

Variabilný symbol : 1079


Yusufu Gitya Nakida

muž, 19 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať učiteľom. Jeho záľubou je futbal a maratón

Yusufu je z chudobnej rodiny. Otec žije v polygamii s dvomi ženami a 20 deťmi. Toto je najmladšie dieťa v rodine. 

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1081


Ruth Steven Sulle

žena, 19 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce sa stať zdravotnou sestrou. Jej záľubou je netball

Ruth je úplnou sirotou. .

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1082

Žiadosť o podporu zverejnená 3.9.2018.


Daniel Paulo Wema

muž, 19 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať politikom. Jeho záľubou je futbal.

Daniel je polosirotou, bez otca. Matka je veľmi chudobná a nezamestnaná.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1078


Paulo Gabriel Isaay

muž, 16 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať lekárom. Jeho záľubou je futbal.

Paulo je polosirotou, bez otca. Matka je chudobná, nezamestnaná.

Predpokladaná dĺžka podpory je 6 rokov.

Variabilný symbol : 1083

Žiadosť o podporu zverejnená 3.9.2018.


Paschal Emanuel Awe

muž, 22 rokov

Paschala sme už podporovali počas jeho 4-ročného štúdia na YSS.

V roku 2016 úspešne ukončil 4. ročník zvládnutím National Exams. 

Odvtedy nikde neštudoval, pretože nemal podporu. Pochádza z chudobnej rodiny, ktorú otec zanedbáva, 

Jeho cieľom je absolvovať  5. a 6. ročník a študovať právo.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1003

Žiadosť o podporu zverejnená 3.10.2018.


Elizabeth Lauren Shauri

žena, 23 rokov

Elizabeth študovala na štátnej škole, skúšky vo 4. ročníku neurobila.

Po neúspechu ostala doma, pretože nemala prostriedky na štúdium.

Je polosirotou a matka je chudobná.

Na YSS nastúpila  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jej záľubou je volejbal.

Po úspešnom ukončení 4. ročníka by chcela pracovať v nemocnici ako úradníčka / clinical officer.

Variabilný symbol : 1084

Žiadosť o podporu zverejnená 8.10.2018.


Andrea Stephano Axwesso

muž, 24 rokov

Andrea študoval na štátnej škole, neuspel pri skúškach vo 4. ročníku.

Je polosirotou, matka je chudobná a nezamestnaná, má 5 súrodencov.

Pracuje na rodinnej farme, ktorá živí celú rodinu.

Na YSS nastúpil  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jeho záľubou je futbal, obľúbenými predmetmi sú fyzika a chémia.

Po úspešnom ukončení 4. ročníka by chcel žiť na dedine a pracovať tam ako učiteľ, aby pomáhal rozvíjať miestnu komunitu

Variabilný symbol : 1085

Žiadosť o podporu zverejnená 18.10.2018.


Prisca Wema Salaho

dievča, 16 rokov

Prisca Wema Salaho  navštevuje prvý ročník.                            . 

”Wema po swahilsky znamená dobrota”.

Pochádza z Donghobesha.

Prisca prosí o podporu, pretože jej otec zomrel, keď bola ešte veľmi mladá. Nepamätá si vôbec svojho otca. Jej mama nepracuje, majú 2 svoje kravy a jednu požičanú a starajú sa o ne. Pestujú kukuricu a fazuľu. Počas obdobia sucha má jej mama záhradu na zeleninu, v ktorej pestuje špenát boga a predáva ho, aby mala aspoň nejaký  príjem. Prisca má 2 bratov a 2 sestry. Ona je najmladšia. Chce byť učiteľkou. Jej obľúbené predmety sú chémia a biológia. Vo voľnom čase hrá rada netball.

Prisca Wema Salaho:  “Budem tvrdo študovať, sľubujem.”

Variabilný symbol : 1088

Žiadosť o podporu zverejnená 18.2.2019.


Hagai Philipo Nade

muž, 19 rokov

Hagai študoval na štátnej škole, v roku 2016 neuspel pri skúškach vo 4. ročníku.

Je polosirotou, matka je chudobná a nezamestnaná, má 5 súrodencov.

Rodina vlastní malú rodinnú farmu, na ktorej pestujú kukuricu a a fazuľu pre vlastnú spotrebu, cesnak a cibuľu na predaj.

Na YSS nastúpil  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jeho záľubou je futbal. 

Po úspešnom ukončení 4. ročníka si chce nájsť zamestnanie a pomáhať matke.

Variabilný symbol : 1086

Žiadosť o podporu zverejnená 18.10.2018.