Background

Staňte sa dobrovoľníkom


Milí priatelia,

Sme veľmi potešení, že pre náš projekt sa otvára ďalšia možnosť pomoci nami podporovanej školy v Maretadu. V spolupráci so Sliezskou diakoniou a CZ SECAV v Třinci je možnosť vyslania dobrovoľníka zo Slovenska.

Projekt zastrešuje Sliezska diakonia (www.sdfd.cz).

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto letáku :