Background

Nový projekt


Výstavba dievčenského internátu

Riaditeľ Yedidiass, nami podporovanej školy v Tanzánii,  viackrát naznačil, že dievčatá by potrebovali internát v blízkosti školy. Bývajú na privátoch rôznej úrovne (pozri foto) v dedine Maretadu, ktorá je od školy vzdialená na 20 minút svižnej chôdze. Medzi školou a dedinou je neobývané územie. V dedine nie je elektrina. Žiaci chodia do školy aj na večerné vyučovanie. Ide vlastne o samostatnú prípravu v jednej učebni so žiarovkou. Do svojich privátov sa vracajú za tmy. Je to pre ne nebezpečná cesta a boja sa. Riaditeľ Paulo hovorí, že mnohí rodičia podmieňujú štúdium na škole existenciou internátu. Má už  projekt a po úspešnom ukončení stavby laboratória sa púšťa do stavby internátu. S veľkou vierou, že Boh ho ani v tomto neopustí, že mu dá patričnú múdrosť a veľa pomocných rúk, aby dielo úspešne vykonal. My mu môžeme pomáhať hlavne modlitbami a finančne.

Milí podporovatelia, ak vaše ochotné  a štedré srdce hovorí ÁNO, ak dokážete oddeliť zo svojho príjmu nejakú čiastku aj pre „našu školu“ v Maretadu, tak neváhajte a podporte tento nový projekt . Návod, ako to urobiť, nájdete v rolete PODPORUJEME → AKO PODPOROVAŤ . Variabilný symbol pre podporu stavby internátu je 2620.

Vďaka za vašu ochotu, doterajšiu a aj budúcu podporu. My vás o priebehu stavby a aj iných udalostiach v Yedidiass budeme informovať.

Tím DA.