Background

Dokončenie triedy a domu učiteľov


10.9.2015 Ukončili sme podporu výstavby budovy pre študentov a učiteľov. Rozhodujúce stavebné práce na budove sú ukončené a máme z toho veľkú radosť.
    Sme tiež veľmi vďačný za informáciu od Michala Džetkuliča, že v budove už strávil noc. Nie je tam ešte nábytok ale ten si vypožičali. Našou prioritou je teraz
    vybaviť budovu ale aj triedy nábytkom.

7.6. 2015 Najväčším problémom podľa informácií od riaditeľa Paula Bura je nábytok v škole a v novej budove. Prispeli sme na jeho kúpu.

3.3.2015  Práce na stavbe sa presunuli do vnútorných priestorov budovy a priestoru pod strechov.

4.11.2014 Posledné mesiace sa Paulo a celá škola venovala príprave na záverečné skúšky a školské slávnosti. Práce na stavbe sú menej viditeľné, ale boli urobené vnútorné omietky a nakúpené a osadené dvere. Za posledné štyri mesiace sme na dokončenie budovy zaslali 1400 Eur.

8.7.2014 Po dlhšej dobe máme od Paula ďalšie podklady a informácie o stavbe, za posledné 3 mesiace sme zaslali 1600 Eur a stavba skutočne veľmi pokročila o čom svedčia priložené fotografie. Blížime sa k finále:)

4.4.2014 Na ďalšie vybavenie budovy a hlavne okná sme zaslali 500 Eur. Paulo je zanepraznený prácami na budove.

7.3.2014 Na strechu sme poslali 1000 Eur. Od Paula sme dostali následujúce fotky – stavba úspešne pokračuje:)

8.2.2014. Na hranoly na strechu sme zaslali prvých 500 Eur. Riaditeľ školy Paulo nám zaslal fotky a napísal : “V minulosti sme tento spôsob prepravy používali aj na dovoz tehál, kameňov, piesku, a pod. Je to náročné. Drevo sme doviezli z obchodu, ktorý je od našej školy vzdialený 10 km. Na malé množstvo dreva by bolo použitie auta príliš drahé. “  

14.1.2014. Súčasťou prevádzky školy je jej rozširovanie každý rok o ďalšie triedy  – to je základná legislatívna požiadavka pre školy v Tanzánií.

Z tohto dôvodu škola svojpomocne pracuje na rozširovaní počtu tried. Budovu, ktorá je rozostavaná na fotografií je potrebné ukončiť. Boli sme požiadaní o finančnú pomoc, ktorá ma najvyššiu prioritu.

Rozpočet na dokončenie triedy a domu učiteľov :

  Materiál Cena [€]
1. piesok 164
2. agregát 328
3. jadro budovy 127
4. voda 545
5. cement  1588
6. vápno  73
7. krytina G 28  1198
8. hranoly 2x 4 x 15  590
9. hranoly 2x 4 x 15  872
10. dvere  1362
11. okná  363
12. malé okná  182
13. strop  490
14. maliarská emulzia  95
15. olejová farba  142
16. ancient type  41
17. PVC trúbky  68
18. kryt otvoru  64
19. septic tash  681
20. solvent  30
21. amora  136
22. tmel  91
23. brúsny papier  14
24. výplň  68
  Spolu  9312