Background

Dokončenie triedy vedľa hlavnej budovy


30.8.2016

Po dokončení budovy pre žiakov a učiteľov sme začiatkom leta začali podporovať dokončenie triedy, ktorá bola dlhodobo nedostavaná a je situovaná hneď vedľa hlavnej budovy.
Tejto triede chýbali okná, dvere, podlaha, omietky zvonku aj zvnútra. Počas pár mesiacov našej podpory sa obraz budovy mení o čom svedčia aj fotky od riaditeľa Paula.
Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme!

30.11.2016

Milí priatelia a podporovatelia, ukončili sme podporu dostavby triedy vedľa hlavnej budovy školy. Bolo tu odvedené množstvo práce na báze dobrovoľnosti. My sme podporili predovšetkým nákup stavebného materiálu : cement, štrk, piesok, drevo, okná,  ale aj odborných prác na stavbe. Dnes sú práce ukončené a aj vďaka Vám sa nám podarilo posunuť ďalej a prispieť k zlepšeniu materialného vybavenia školy. Veľká vďaka!