Background

Potravinová pomoc


Základnou a každodennou potravinou pre ľudí v provincií Maretadu je kukurica a fazuľa. Výnimočne sa na ich stole objaví mäso zo sliepky. Preto sme podporili nákup osiva a to kukurice a fazule, ktoré si svojpomocne vysejú a dopestujú. Tento spôsob je oveľa úspornejší ako kupovať na trhu dopestované potraviny.

Na priložených fotkách je fazuľa a kukurica, ktorú zakúpili na sejbu.