Background

Výstavba prírodovedného laboratória


Výstavba prírodovedného laboratória je ukončená! Haleluja!  Predovšetkým  ďakujme nášmu Bohu za všetko požehnanie, ktoré sa prejavilo pri tejto stavbe. Vďaka patrí aj vám, ktorí ste finančne ale aj modlitbami prispeli k dokončeniu tohto diela. Správy z Maretadu hovoria, že laboratórium zvýšilo kredit školy a aj záujem o štúdium na nej narástol.