Background

Vybavenie tried nábytkom


6.10.2015 Tento mesiac sme začali napĺňať ďalšiu kľúčovú prioritu pri podpore Yedidiass a tou je vybavenie tried ale aj budovy pre učiteľov a študentov
   (voláme ju dva v jednom) nábytkom. Na obrázkoch sú stoly a stoličky, ktoré boli doteraz zakúpené. Budeme radi ak sa zapojíte. Variabilný symbol
   pre tento projekt je 2500.

8.12.2015 Nákup nábytku do jednotlivých tried za posledné tri mesiace veľmi pokročil. Na tento účel sme zaslali ďalších 700 eur a rozhodujúce množstvo lavíc a stoličiek bolo nakúpené.
   Stoličky a stoly sú kovové. Doteraz sme zaslali na kúpu nábytku 1300 eur. Predpokladáme, že v mesiaci december 2015 zašleme poslednú finančnú podporu na tento účel.
   Všetkým, ktorý projekt podporujú ďakujeme!

12.1.2016 Zaslali sme posledný príspevok na nákup nábytku do tried. Vybavenie školy za posledné mesiace sa veľmi zlepšilo a riaditeľ Yedidiass Paulo Bura je prispievateľom veľmi vďačný za ich príspevky a modlitby. Na posledných fotkách je dobré vidieť aj novo vymaľovanu fasádu hlavnej budovy školy.

V ďalšom období by sme chceli začať podporu výstavby toaliet pre školu.