Background

Škola Yedidiass


Škola Yedidia ( Yedidiass = Yedidia secondary school) sa nachádza v Tanzánii, v dištrikte Mbulu, pri oblasti Maretadu. Táto oblasť nie je ohraničená mestami alebo dedinami. Najbližšie väčšie mestá sú Dongobesh a Haydom.  Meno školy pochádza z Biblie  a znamená priateľ Boha, miláčik Hospodinov (pozri: Druhá kniha Samuelova, 12; 24-25.)

História školy

Škola bola založená v roku 2003 s 22 študentmi (9 dievčat a 13 chlapcov). Založil ju Paulo Bura Hhoko, ktorý je jej riaditeľom. Vyšiel tak v ústrety mladým ľuďom bez stredoškolského vzdelania, ktorí napriek tomu, že chceli študovať, túto možnosť nemali.

Na začiatku používali triedu v základnej škole, stretávali od 15:30 do 24:30 hod. a neskôr v kostole.

Zo študentov, s ktorými začal, je 7, o ktorých sa vie, že sú zamestnaní. Traja sú učiteľmi na základnej škole, traja na strednej a jeden sa stal vojakom a povolania.

V roku 2004 mal Paulo už malý tím spolupracovníkov. Požiadali teda kompetentných ľudí o pozemok pre budovu školy. Dostali pozemok s rozlohou 3 akre (1 aker je približne 0,4 ha).  Postavili malý dom zo 16-tich železných plechov s tehlami spájanými blatom,  vo svahilčine sa mu hovorí „boma“. Potom  začali šetriť, zbierať tehly a kamene, aby si mohli dovoliť pristaviť ďalšiu časť. Stavebný materiál bol na stavbu prevážali na vozíku s kravským záprahom.

Základy prvej  budovy  vykopali v roku 2007, postavili steny a zastrešili ju v roku 2009. Budova má 2 triedy a 3 miestnosti pre učiteľov.

V súčasnosti má škola tri triedy – samostatné budovy, ubytovňu pre 2 – 3 učiteľov, prírodovedné laboratórium a rozostavaný internát pre dievčatá. Dokončenie laboratória bolo  kľúčové pre získanie registrácie školy v sieti tanzánijských stredných škôl. To zároveň umožnilo škole organizovať národné testy pre žiakov po druhom a štvrtom ročníku. Predtým museli takéto testy študenti absolvovať na inej škole. Študenti  na Yedidiass môžu získať úplné stredoškolské vzdelanie, pretože od minulého školského roka možno po úspešnom absolvovaní národných testov vo štvrtom ročníku pokračovať v štúdiu v piatom a šiestom ročníku.

Nový školský rok na Yedidiass sa začal 7.1.2019. Aktuálne  má škola 106 študentov, z ktorých je 47 podporovaných. V škole pracuje 9 učiteľov a 4 ostatní zamestnanci.

Školu podporuje CZ ECAV TERASA v Košiciach  a CZ Nebory SCEAV z ČR.