ZMENY NA YSS

Riaditeľ a majiteľ školy Paulo nás informoval, že zamestnal Ev Johna Buxu ako manažéra školy.  Manažér sa bude venovať problémom, ktoré nesúvisia s pedagogickou činnosťou, ale enormne zaťažujú Paula. Prajeme mu, aby sa mu darilo naplniť úlohy, ktoré ho čakajú a budme naňho pamätať aj v našich modlitbách.