VÝLET UČITEĽOV Z ELIET

V druhej polovici decembra sa učitelia školy ELIET navštívili spolu s najlepšími študentmi  Národný park Tarangire. Výlet bol za odmenu a jeho cieľom bolo aj budovanie dobrých pracovných vzťahov v učiteľskom zbore. V pripravovanom Spravodajcovi prinesieme podrobnosti a fotky.