ĎAKUJEME

všetkým, ktorí ste nám venovali 2% z dane. K aktuálnemu dátumu vyzbieraná suma predstavuje 1127,42 €.