ODCHOD DOBROVOĽNÍKOV

Dnes odcestovali spomínaní dobrovoľníci na svoju misiu do Tanzánie. Prosíme o vaše modlitby, aby ich počas celého pobytu sprevádzala Božia ochrana, aby si vždy počínali múdro  a aby ich pôsobenie bolo požehnaním pre obe školy, ktoré podporujeme.