DOBROVOĽNÍCI

Traja dobrovoľníci, Mila Halušková, Tereza Vorlová a Ondřej Linhart, odchádzajú začiatkom októbra na 8-mesačnú službu na strednej škole v Dongobeshi. Navštevovať budú aj YSS v Maretadu a ELIET v Haydom. Viac informácií o ich službe sa dočítate v novom Spravodajcovi, ktorého vydanie už finalizujeme.