VÝSLEDKY Z ELIET

V druhom septembrovom týždni absolvovali záverečné skúšky aj na ELIET v Haydom. Išlo o skúšky siedmakov na celoštátnej úrovni. Výsledky nás veľmi tešia. Zo 106 škôl v dištrikte sa ELIET umiestnila na 2. mieste. Na vynikajúcom výsledku má podiel aj nami podporovaný žiak Raphael John Samo.