Paulo Zakayo Sarwat

Rudia Isack Loth

dievča, 15 rokov

Rudia Isack Loth    navštevuje prvý ročník.

Koníčky: Rada hrá netball.

Plány do budúcnosti: Chce sa stať učiteľkou.

Pochádza z obvodu Iramba, ktorý sa nachádza v oblasti Singida. Má oboch rodičov a 5 súrodencov (3 bratov a dve sestry). Všetky deti študujú. Otec je pijan a nechce, aby Rudia navštevovala strednú školu.  Rodičia sú nezamestnaní. Na rodinnej farme nechovajú dobytok, pestujú len kukuricu, slnečnice a fazuľu pre vlastnú spotrebu. Nie sú schopní platiť dcére školné.

Základnú školu ukončila úspešne a preto dostala odporúčanie študovať na strednej škole. Otec to odmietol. Zatiaľ je na YEDIDIA. Z predmetov obľubuje matematiku, geografiu a iné prírodovedné predmety.

Variabilný symbol: 1100

Žiadosť o podporu zverejnená 16.2.2020.

Paulo Zakayo Sarwat

Witness Peter Hhoko

dievča, 17 rokov

Witness Peter Hhoko druhý ročník.

Koníčky: Rada hrá netball.

Plány do budúcnosti: Chce sa stať zdravotnou sestrou.

Pochádza z obvodu Mbulu, ktorý sa nachádza v oblasti Manyara. Má oboch rodičov, tri mladšie sestry a brata. Sestry  ešte chodia do školy. Otec mal v roku 2012 vážny úraz a musel zostať v Kilimanjaro Christian Medical Centre 6 mesiacov.To bol vážny zásah do rodinnej ekonomiky. Dodnes nemôže vykonávať žiadnu prácu, lebo má poranenú miechu. Na rodinnej farme pestujú kukuricu, slnečnice a fazuľu pre vlastnú spotrebu. Nie sú schopní platiť dcére školné. Rodinu finančne zabezpečuje len matka.

Základnú školu ukončila úspešne v Darede a začala  študovať na štátnej strednej škole.  Musela ju však opustiť kvôli neschopnosti platiť školné.  Zatiaľ je na YEDIDIA. Z predmetov obľubuje matematiku a ostatné prírodovedné predmety.

Variabilný symbol: 1101

Žiadosť o podporu zverejnená 16.2.2020.

Paulo Zakayo Sarwat

Eliezeri Manasen Tseama

Eliezeri Manase Tseama

muž, 20 rokov

Atanas fabian Panga navštevuje  tretí ročník.

Koníčky: Rad hrá futbal a volejbal.

Plány do budúcnosti: Chce sa stať učiteľom.

Pochádza z obvodu Mbulu, ktorý sa nachádza v oblasti Manyara. Má len mamu a troch bratov.  Dvaja mladší bratia ešte chodia do školy. Matka je framárka. Na rodinnej farme chovajú dve kravy, pestujú kukuricu, slnečnice a fazuľu pre vlastnú spotrebu. Rodina nie je schopná platiť synovi školné.

Základnú školu ukončil úspešne a začal  študovať na štátnej strednej škole.  Musel ju však opustiť kvôli neschopnosti platiť školné.  Zatiaľ je na YEDIDIA. Z predmetov obľubuje fyziku, chémiu a biológiu a matematiku.

Variabilný symbol: 1102

Žiadosť o podporu zverejnená 16.2.2020.