31.12.2022 sme ukončili podporu YSS.

Milí podporovatelia, ak chcete podporovať nejaké dieťa, vyberte si, prosím, z ponuky školy ELIET. Ďakujeme.