Výstavba kuchyne

Prostredníctvom Spravodajcov č.1 a č.2 sme vás informovali, že začíname podporovať školu v ELIET v meste Haydom.

  1. Podporovaných je už 10 deti a dvaja chlapci čakajú na podporu.
  2. Prispeli sme na výstavbu kuchyne v areáli školy, ktorá utešene napreduje.