Stav do 31.12.2021   ELIET

Školu ELIET v meste Haydom sme začali podporovať v roku 2020. Vďaka vašim štedrým a pre túto službu otvoreným srdciam, sme s Božou pomocou zrealizovali nasledovné projekty.

  1. Podporujeme 17 detí. Mesačný príspevok na dieťa je 30 €.
  2. Prispeli sme na nákup učebníc sumou 2480 €
  3. SZŠ na Kukučínovej v Košiciach prispela sumou 200 € na zakúpenie 3D modelu – pomôcky na vyučovanie biológie.
  4. Na výstavbu kuchyne v areáli školy sme sa finančne podieľali sumou 1500 €.
  5. Na cukrovku chorému žiakovi zakúpil neznámy štedrý darca 2 inzulínové perá v sume 2×100 €.
  6. Jedna sirota je umiestnená v rodine. Ju a rodinu podporujeme sumou 60 € mesačne.
  7. Učiteľom a ostatným zamestnancom školy sme prispeli na spoločný výlet do NP Tarangire sumou 700 €. Jeho cieľom bolo budovanie dobrých vzťahov medzi učiteľmi.
  8. Účtovníkovi školy prispel špeciálny darca na odmenu sumou 120 €.

Učitelia z Eliet na výlete v NP Tarangire

Dr. Nuwass s adoptívnou rodinou