Školu ELIET v meste Haydom sme začali podporovať v roku 2020. Vďaka vašim štedrým a pre túto službu otvoreným srdciam, sme s Božou pomocou zrealizovali nasledovné projekty.

Stav do 31.12.2022   

 1. Žiakov sme podporili sumou 8940 €-
 2. Dve siroty umiestnené v rodinách sme podporili sumou 1080 €.
 3. Na stavbu dvoch budov, v ktorých sú učebne a v jednej aj kancelária pre učiteľov, sme prispeli sumou 4500 € €.
 4. Bohumilý darca poslal účtovníkovi školy odmenu 100 €.

Stav do 31.12.2021   

 1. Podporovali sme 17 detí. Mesačný príspevok na dieťa je 30 €.
 2. Prispeli sme na nákup učebníc sumou 2480 €
 3. SZŠ na Kukučínovej v Košiciach prispela sumou 200 € na zakúpenie 3D modelu – pomôcky na vyučovanie biológie.
 4. Na výstavbu kuchyne v areáli školy sme sa finančne podieľali sumou 1500 €.
 5. Na cukrovku chorému žiakovi zakúpil neznámy štedrý darca 2 inzulínové perá v sume 2×100€.
 6. Jedna sirota je umiestnená v rodine. Ju a rodinu podporujeme sumou 60 € mesačne.
 7. Učiteľom a ostatným zamestnancom školy sme prispeli na spoločný výlet do NP Tarangire sumou 700 €. Jeho cieľom bolo budovanie dobrých vzťahov medzi učiteľmi.
 8. Účtovníkovi školy prispel špeciálny darca na odmenu sumou 120 €.

Stavba nových tried v areáli školy ELIET.

Učitelia z Eliet na výlete v NP Tarangire

Dr. Nuwass s adoptívnou rodinou