Škola Yedidia v Maretadu

Škola Yedidia ( Yedidiass = Yedidia secondary school) sa nachádza v Tanzánii, v dištrikte Mbulu, pri oblasti Maretadu. Táto oblasť nie je ohraničená mestami alebo dedinami. Najbližšie väčšie mestá sú Dongobesh a Haydom.  Meno školy pochádza z Biblie  a znamená priateľ Boha, miláčik Hospodinov (pozri: Druhá kniha Samuelova, 12; 24-25.)

Škola bola založená v roku 2003 s 22 študentmi (9 dievčat a 13 chlapcov). Založil ju Paulo Bura Hhoko, ktorý je jej riaditeľom. Vyšiel tak v ústrety mladým ľuďom bez stredoškolského vzdelania, ktorí napriek tomu, že chceli študovať, túto možnosť nemali. Na začiatku používali triedu v základnej škole a neskôr vkostole.

V roku 2004 mal Paulo už malý tím spolupracovníkov. Požiadali teda kompetentných ľudí o pozemok pre budovu školy. Dostali pozemok s rozlohou 3 akre (1 aker je približne 0,4 ha).  Postavili malý dom zo 16-tich železných plechov s tehlami pospájanými blatom,  vo svahilčine sa mu hovorí „boma“. Potom  začali šetriť, zbierať tehly a kamene, aby si mohli dovoliť pristaviť ďalšiu časť. Stavebný materiál na stavbu prevážali na vozíku s kravským záprahom. Budovu s  dvomi triedami a tromi miestnosťami pre učiteľov postavili v roku 2009.

V súčasnosti má škola tri triedy – samostatné budovy, ubytovňu pre 2 – 3 učiteľov, prírodovedné laboratórium a rozostavaný internát pre dievčatá. Dokončenie laboratória bolo  kľúčové pre získanie registrácie školy v sieti tanzánskych stredných škôl. To zároveň umožnilo škole organizovať štátne skúšky (National examination) pre žiakov po druhom, štvrtom a šiestom ročníku. Študenti  na Yedidia môžu získať úplné stredoškolské vzdelanie, pretože od roku 2019 môžu po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok vo štvrtom ročníku pokračovať v štúdiu v piatom a šiestom ročníku.

Začiatkom februára 2020 ministerstvo školstva Tanzánie potvrdilo úplnú registráciu školy. Yedidia patrí medzi neštátne stredné školy. Skutočnosťou sa stalo to, o čo sa dlho snažili a za čo sa modlili. Z tohto postavenia vyplývajú určité výhody, ale aj povinnosti. Hlavnou výhodou je, že si do prvého ročníka budú môcť vybrať lepších žiakov z absolventov základných škôl. Medzi povinnosti patrí to, že podporovaní študenti musia bývať v školskom internáte, kde sa bude monitorovať ich správanie a disciplína.

V areáli školy vykopali aj studňu. Škole chýbal zdroj pitnej vody. Na polievanie rastlín zachytávali dažďovú vodu a na varenie vozili vodu v sudoch zo vzdialenosti asi troch km. Táto voda je silne mineralizovaná, poškodzuje aj rastliny. Aby ju mohli piť, prevárali ju. Prítomnosť vody posilní sebestačnosť a finančnú nezávislosť školy. Okrem školskej kuchyne by sa mohla použiť aj na pestovanie ovocia a zeleniny pre vlastnú spotrebu ale aj pre miestny trh. V Yedidia plánujú založiť nový ovocný sad.

Vedenie školy vníma studňu a úplnú registráciu školy ako obrovský Boží dar.

YEDIDIA sme podporovali celých 10 rokov a 31.12.2022 sme podporu ukončili.

Škola sa aj vďaka našej podpore vypracovala na úroveň registrovanej školy v Tanzánii. Ak k tomu prirátame prírodovedné laboratórium, učebne, studňu v jej areáli, pripravovaný internát a plánovaný sad, tak má vytvorený dobrý základ na to, aby prosperovala a bola sebestačná.

My sa budeme naďalej za ňu modliť,  žehnať jej vedeniu a študentom.

Yedidia s učiteľským zborom. Riaditeľ školy Paulo Bura Hhoko je tretí sprava.