O nás

Ako to vzniklo

Jeden z nás, niekedy v roku 2011, narazil na informácie o projekte Děti Afriky, ktorý už niekoľko rokov realizuje evanjelický cirkevný zbor SCEAV v Třinci.
Viacerí z nás nosili v srdci túžbu podporovať vzdelávanie detí v Afrike.  Slovo dalo slovo a skontaktovali sme sa s Michalom Klusom, farárom v Třinci, ktorý je hlavou projektu Děti Afriky.
V júni 2011 sme sa vybrali priamo do Třinca, kde sme hovorili o konkrétnych možnostiach ako sa do tohto projektu zapojiť. V auguste sme začali, tak ako  aj bratia a sestry z Třinca,  podporovať prvé deti z kresťanskej Základnej školy LEA  Dongobeshi.
Vo februári 2012 prišiel na návštevu do Košíc Michal Klus a projekt nám predstavil do najmenších detailov. V priebehu roka sa počet nami podporovaných detí zvýšil na sedem.
Medzitým sme premýšľali ako tento projekt ďalej rozvíjať. Príležitosť prišla začiatkom októbra 2012. Jeden z nás odcestoval  do Dongobesha. Tam nadviazal osobný kontakt s riaditeľom  kresťanskej strednej školy Yedidia (YEDIDIASS = YEDIDIA Secondary School) v dedine Maretadu.  Z filmového dokumentu, ktorý tam nakrútil, sme videli v akých podmienkach tu miestni ľudia žijú a ako sa snažia, napriek svojej biede, dať deťom vzdelanie a tým šancu na lepší život.

Po návrate sme diskutovali o tom, ako ďalej, či pokračovať v doterajšej práci, alebo skúsiť rozbehnúť ďalší projekt. Naši priatelia z Třinca nás povzbudzovali, aby sme sa nebáli urobiť krok viery a uvedomiť si, že to málo, čo môžeme my dať, dokáže urobiť veľkú zmenu v živote tamojších ľudí. To všetko nás viedlo k tomu, že sme sa rozhodli rozbehnúť vlastný projekt a podporovať strednú školu YEDIDIA v Maretadu.

Ako to pokračuje

Po dohode s priateľmi v Třinci naďalej pokračuje naša podpora tých detí, ktoré sme začali podporovať v Dongobeshi,  ale naštartovali sme aj vlastný projekt. Sme veľmi vďační za podporu a know-how, ktoré máme z Třinca.  Používame ten istý názov pre projekt a chceme aj naďalej spolupracovať.
Viac informácii o projekte v Čechách získate na www.detiafriky.cz.

Pred nami sa otvorila nová etapa našej priamej podpory Yedidiass v Maretadu. Veľkým  impulzom pre nás a pre našu prácu na projekte bola návšteva pastora Zaka Malekwu z Tanzánie v roku 2013.

V roku 2014 bol v Tanzánii – priamo „na mieste činu“  jeden člen nášho tímu, Laco Ivanecký.  O jeho návšteve sa  sa viac  dočítate na našej stránke v sekcii GALÉRIA / z afrického denníka.

V roku 2015 navštívil Košice a Třinec riaditeľ Základnej školy LEA v Dongobeshi Martin Tango, ktorý nás podrobne informoval aj o YEDIDIASS.

Koncom roka 2015 sa do Tanzánie vybrali traja členovia nášho tímu, Milka, Ondrej a Marika.  Mali možnosť vidieť školy LEA a YEDIDIASS a rozprávať sa so žiakmi a učiteľmi.

Riaditeľ YEDIDIASS, Paulo Bura Hhoko, si bol v Košiciach po inšpirácie pre svoju prácu v roku 2017.

V roku 2018 bol otvoriť dokončené prírodovedné laboratóriu v YEDIDIASS ďalší člen nášho tímu Leo.

O rok neskôr, v januári 2019, Tanzániu opäť navštívil Laco, aby s riaditeľom Paulom  priamo na mieste prediskutovali dôležité otázky pokračovania podpory školy.

Od augusta 2018 do marca 2019 pôsobili na škole dve dobrovoľníčky, Lucka Trnkócyová, a Majka Petrejčíková.

Tešíme sa, že počet tých, ktorí pravidelne mesačne podporujú študentov a rôzne projekty v Yedidiass, rastie a veríme, že sa nájde ešte viac ľudí, ktorí majú pochopenie a nadšenie pre túto formu pomoci. Všetko potrebné o našej práci nájdete na našej stránke.

Občianske združenie Deti Afriky SK  (v minulosti projekt fungoval pod OZ Kairos)

Tím Deti Afriky SK  tvoria :  Ladislav Ivanecký, Milena Kačmarčíková,  Ondrej Kolárovský, Leopold Lorinc, Dana Marková, Mária Velebná

Napíšte nám na  detiafriky@detiafriky.sk

Na 1.fotografií zľava : Danka, Milka, Marika, Leo, Laco, Ondrej

Škola Yedidiass

Škola Yedidia ( Yedidiass = Yedidia secondary school) sa nachádza v Tanzánii, v dištrikte Mbulu, pri oblasti Maretadu. Táto oblasť nie je ohraničená mestami alebo dedinami. Najbližšie väčšie mestá sú Dongobesh a Haydom.  Meno školy pochádza z Biblie  a znamená priateľ Boha, miláčik Hospodinov (pozri: Druhá kniha Samuelova, 12; 24-25.)

História školy

Škola bola založená v roku 2003 s 22 študentmi (9 dievčat a 13 chlapcov). Založil ju Paulo Bura Hhoko, ktorý je jej riaditeľom. Vyšiel tak v ústrety mladým ľuďom bez stredoškolského vzdelania, ktorí napriek tomu, že chceli študovať, túto možnosť nemali.

Na začiatku používali triedu v základnej škole, stretávali od 15:30 do 24:30 hod. a neskôr v kostole.

Zo študentov, s ktorými začal, je 7, o ktorých sa vie, že sú zamestnaní. Traja sú učiteľmi na základnej škole, traja na strednej a jeden sa stal vojakom a povolania.

V roku 2004 mal Paulo už malý tím spolupracovníkov. Požiadali teda kompetentných ľudí o pozemok pre budovu školy. Dostali pozemok s rozlohou 3 akre (1 aker je približne 0,4 ha).  Postavili malý dom zo 16-tich železných plechov s tehlami spájanými blatom,  vo svahilčine sa mu hovorí „boma“. Potom  začali šetriť, zbierať tehly a kamene, aby si mohli dovoliť pristaviť ďalšiu časť. Stavebný materiál bol na stavbu prevážali na vozíku s kravským záprahom.

Základy prvej  budovy  vykopali v roku 2007, postavili steny a zastrešili ju v roku 2009. Budova má 2 triedy a 3 miestnosti pre učiteľov.

V súčasnosti má škola tri triedy – samostatné budovy, ubytovňu pre 2 – 3 učiteľov, prírodovedné laboratórium a rozostavaný internát pre dievčatá. Dokončenie laboratória bolo  kľúčové pre získanie registrácie školy v sieti tanzánijských stredných škôl. To zároveň umožnilo škole organizovať národné testy pre žiakov po druhom a štvrtom ročníku. Predtým museli takéto testy študenti absolvovať na inej škole. Študenti  na Yedidiass môžu získať úplné stredoškolské vzdelanie, pretože od minulého školského roka možno po úspešnom absolvovaní národných testov vo štvrtom ročníku pokračovať v štúdiu v piatom a šiestom ročníku.

Nový školský rok na Yedidiass sa začal 7.1.2019. Aktuálne  má škola 106 študentov, z ktorých je 47 podporovaných. V škole pracuje 9 učiteľov a 4 ostatní zamestnanci.

Školu podporuje CZ ECAV TERASA v Košiciach  a CZ Nebory SCEAV z ČR.