Veľmi sa tešíme, že premýšľate o podpore nášho projektu Deti Afriky SK.

Veríme, že individuálne darcovstvo má veľký zmysel a že každý z nás má vplyv na pozitívnu zmenu. V rámci nášho projektu môžete podporovať študentov, učiteľov,  dobrovoľníkov, ktorých do Tanzánie vysielame, výstavbu internátu a iné projekty. Je na vás, či si vyberiete z možností pre pravidelnú podporu alebo podporíte niečo jednorazovo.

V prípade, že sa rozhodnete náš projekt podporovať, váš dar bude v plnej výške použitý na určený účel. Jedinečnosť nášho projektu je v tom, že všetky náklady spojené s prevádzkou sú hradené z vlastných zdrojov.

Údaje potrebné na realizáciu podpory:
Číslo účtu: 2801060897/8330

IBAN : SK3583300000002801060897

Variabilný symbol: použite ten, ktorý patrí k podpore, ktorú ste si vybrali
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na  detiafriky@detiafriky.sk

Možnosti  podpory v projekte Deti Afriky SK:

Pravidelná mesačná podpora:
1. 
Suma 20 € – Priama podpora študenta – dĺžka podpory 4 roky    info
Variabilný symbol Vám bude zaslaný po vybratí konkrétneho študenta z ponuky na webovej stránke.
2. 
Suma 15 € – Podpora učiteľského zboru – dĺžka podpory 1 rok   info
Variabilný symbol: 2400
3. 
Suma 10 € – Fruit program – dĺžka podpory 1 rok   info
Variabilný symbol: 2700

Nepravidelná podpora: Výška daru je dobrovoľná.
1.  
Podpora dobrovoľníkov – VS 2320   info
2.  P
odpora výstavby internátu – VS 2620   info
3.  
Všeobecná podpora projektu – VS 3000  info