Podpora v projekte Deti Afriky SK

Veľmi sa tešíme, že premýšľate o podpore nášho projektu Deti Afriky SK.

Veríme, že individuálne darcovstvo má veľký zmysel a že každý z nás má vplyv na pozitívnu zmenu.
V rámci nášho projektu môžete podporovať deti,  dobrovoľníkov, ktorých do Tanzánie vysielame a iné projekty.
Je na vás, či si vyberiete z možností pre pravidelnú podporu alebo podporíte niečo jednorazovo.

V prípade, že sa rozhodnete náš projekt podporovať, váš dar bude v plnej výške použitý na určený účel. 
Jedinečnosť nášho projektu je v tom, že všetky náklady spojené s prevádzkou sú hradené z vlastných zdrojov.

Údaje potrebné na realizáciu podpory:
Číslo účtu: 2801060897/8330
IBAN : SK3583300000002801060897

Variabilný symbol: použite ten, ktorý patrí k podpore, ktorú ste si vybrali
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na  detiafriky@detiafriky.sk

Možnosti  podpory v projekte Deti Afriky SK: