Vážení a milí podporovatelia školy YEDIDIA v Maretadu!

Blíži sa 10. výročie začatia našej podpory študujúcich detí v tanzánskom Maretadu, ako aj samotnej školy, na ktorej študujú.
Genézu tohto projektu si môžete pozrieť v sekcii NÁŠ PROJEKT.

Naše dielo nebolo a ani nebude o hľadaní vlastného potešenia a uznania, ale o oslave Boha tým, že slúžime iným.

UKONČENÉ PROJEKTY – do 30.6.2020
1. budova dva v jednom 
Budova je v areáli školy, má 8 miestností, toalety a kuchynku. Slúži na ubytovanie riaditeľa školy, dobrovoľníčok, hostí a v špeciálnych prípadoch aj niektorých učiteľov, či študentov.
2. prírodovedné laboratórium
Vybudovanie laboratória bolo nutnou podmienkou pri získavaní certifikácie školy. Laboratórium je nadštandardne vybavené a slúži aj ako učebňa pre výučbu prírodovedných predmetov.
3. podpora študentov
Od roku 2013 do roku 2020 sme podporili 59 študentov. Stále podporujeme 41 študentov, až kým neukončia štúdiu.
4. kúpa solárneho panela
Solárny panel bol nevyhnutný na výrobu elektrickej energie pre pomôcky (projektor, notebook, mikroskop), zariadenia (hudobná aparatúra ), ale aj pre potreby obyvateľov budovy dva v jednom (dobrovoľníčky, riaditeľ školy).
5. vyslanie dobrovoľníkov
Podporili sme 9 dobrovoľníkov, ktorí pracovali v Dongobeshi (škola LEA),  ale aj v Maretadu.
Od augusta 2018 do marca 2019 pôsobili priamo na YEDIDIA  dobrovoľníčky Mária Petrejčíková a Lucia Trnkócyová.
6. vybavenie pre dobrovoľníčky
Do skromného bytu pre dobrovoľníčky (v budove dva v jednom) bolo treba dokúpiť varič a nádrž na vodu.
7. kopírka
Pre školu bola zakúpená kopírka, aby učitelia mohli pripravovať  hlavne testy pre študentov a zlepšiť tak ich pripravenosť na  štátne testovanie.
8. učebné pomôcky a didaktická technika
Podporili sme nákup školských pomôcok (pravítka, mapy, nástenná Mendelejevova tabuľka chemických prvkov, učebnice, perá, ceruzy, fixky, učiteľom kalkulačky, kružidlá, mikroskop, notebook, dataprojektor)
9. skleník
Skleník založili v areáli školy dobrovoľníčky a študenti v tejto činnosti pokračujú
10. studňa
V areáli školy sa podarilo nájsť zdroj pitnej vody a aj s naším prispením vybudovať studňu. Vodu predtým dovážali v noci zo vzdialenosti asi 3 km. Prispeli sme na kúpu čerpadla.
11. stromčeky
Škola založila vo svojom areáli ovocný sad a my sme prispeli nákupom stromčekov. Dopestované ovocie sa bude dodávať do Ovocného programu.
12. vybavenie tried
Jednu triedu sme vybavili nábytkom (lavice, stoličky, stôl pre učiteľa). Trieda tak získala požadovaný štandard, aby v nej mohli študenti absolvovať štátne skúšky.
13. Dieselový agregát
Zariadenie na výrobu elektrickej energie darovali škole  členovia Apoštolskej cirkvi v Košiciach.
14. volejbalové ihrisko
Pre ihrisko sa zakúpilo kompletné zariadenie (sieť, kovové stĺpy, lopty, pumpa) a dobrovoľníčky Majka s Luckou dozreli na jeho realizáciu a využívanie.
15. učebnice
Pre školu bolo zakúpených 135 učebníc podľa výberu učiteľov. Dobrovoľníčky participovali aj na tejto akcii.
16. postele
Do pripravovaného internátu sme kúpili postele.
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY
1. podpora študentov
Podporujeme  41 študentov, až kým neukončia štúdium.
2. podpora riaditeľa školy
Paula, riaditeľa školy, finančne podporujú traja členovia tímu DA
3. ovocný program
Financujeme kúpu ovocia , ktoré študenti dostávajú raz do týždňa k obedu. Pestrosť ovocia závisí od sezónnych možností. Aktuálne vzniká v areáli školy sad, v ktorom si sami dopestujú potrebné ovocie.
Tento program významne podporili zbierkou žiaci ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach.
ROZPRACOVANÉ PROJEKTY
1. výstavba internátu
Internát sa stavia pre dievčatá v areáli školy. Bývanie na priváte v Maretadu je od školy vzdialené asi 3 km, je v nevyhovujúcich podmienkach a pre dospievajúce dievčatá aj nebezpečné.
MIMOPROJEKTOVÁ PODPORA
Riaditeľ školy Paulo Bura Hhoko musí niekedy  reagovať rýchlo na vzniknutú situáciu. Ak je bez dostatočných finančných prostriedkov, poskytneme mu pôžičku, prípadne zakúpime potrebné veci
1. kúpy:
osivo na siatie pred obdobím dažďov
– testy na prípravu študentov na štátne skúšky
2. príspevky:
na stavbu dievčenského internátu (stavebný materiál)
– na platy učiteľov
– na odmenu 4 študentov, ktorí dosiahli výborné výsledky
v štátnych skúškach (motivácia)
na film Cesta štedrosti, ktorý slúži aj na propagáciu našej
činnosti
– na osobné potreby Paula (oprava motorky, cesta na
Slovensko, …)
3. pôžičky:
na kúpu hudobnej aparatúry, ktorú využívajú na ranné
nástupy, vystúpenia pre hostí, nácvik piesní na Bohoslužby, iné akcie)
–  na reklamu školy v miestnom rádiu
 

Pred budovou dva v jednom

Prírodovedné laboratórium

Pomôcky pre Yss

Ovocný program

Ruth Shule – najlepšia študentka na Yss

Stavebný ruch v areáli Yss

Zavlažovanie v novom sade