Background

Ako podporovať


V prvom rade ide o pravidelnú mesačnú podporu konkrétneho študenta, ktorého rodina si nemôže dovoliť platiť školné, čiastkou 17 Eur mesačne.

Na podporu študenta ide celá čiastka!

V prípade, že chcete podporovať študenta, kontaktujte nás .

Ďalej ide o podporu dobudovania a zabezpečenie základného vybavenia školy. Momentálne je najdôležitejšie dokončenie budovy pre študentov a učiteľov.

Číslo účtu: 2100346091/8330

Podpora potrieb detí v.s. 1999 (všeobecná podpora, nie pravidelná podpora)
Podpora učiteľov v.s. 2100
Miestnosť pre učiteľov v.s. 2200
Dostavba budovy pre študentov a učiteľov v.s. 2300
Kúpa stola a stoličky do triedy  v.s. 2500
Všeobecná podpora projektu v.s. 3000

Všeobecná podpora projektu bude použitá na správu a propagáciu projektu.