NOVÁ KAMPAŇ

Koncom januára sme ukončili zbierku na dostavbu internátu a učebne na Yedidiass v Maretadu. Celkovo sa nám /vám/ podarilo vyzbierať na tento účel sumu takmer 3.000,-€ Od februára 2022 sme rozbehli kampaň na dokončenie novej budovy s 2 triedami na základnej škole Elliet v meste Haydom. Naším príspevkom do stavby tohto diela by mal byť nákup okien a strechy. Na tento účel je potrebné vyzbierať približne 4.700,- €. Ďakujeme za všetky príspevky.