ŠPORTOVÝ PROJEKT

V areáli školy ELIET (Haydom) sme v roku 2023 rozbehli športový projekt. Jeho cieľom je rozvijať športové schopnosti žiakov a cieľavedomo využívať voľný čas. V tomto roku sme ho podporili sumou 2600 € a budeme ho podporovať aj v roku 2024. Ak by ste chceli tento projekt podporiť dobrovoľnou sumou, uveďte VS 2500. Vopred ďakujeme.