NÁVŠTEVA V TANZÁNII.

13. februára odletela na návštevu nami podporovaných škôl 3-členná skupinka z OZ DA CZ a OZ DA SK. Na návšteve budú do 27.2.2024. Svojou prítomnosťou chcú podporiť našich bratov a sestry v Tanzánii v ich neľahkej úlohe, ktorej čelia každý deň. Prosíme o modlitby za ich pobyt a šťastný návrat.