Z TANZÁNIE 1

Člen nášho tímu, Leo, je už v tanzáskom Dongobeshi. Na jednej z fotografíí v slideshow je tretí zľava. Na fotke mnohí iste spoznávate aj Martina Tanga, ktorý bol v KE už 3x. To mladé dievča je jeho dcéra Gloria.