VÝZVA UKONČENÁ

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dokončenie internátu v LEA School v Dongobeshi. O výsledku vás budeme informovať  a pridáme aj fotografie.