NÁVRAT DO ŠKOLY

29. júna sa začalo vyučovanie aj na YEDIDIA. Podľa slov riaditeľa Paula sa všetci tešia že výučba pokračuje, že sa v sade darí rastlinám a že majú k dispozícii pitnú vodu. Boria sa aj s problémami. Nemajú dostatok financií na dostavbu internátu, kuchyne a WC. Študenti druhého a štvrtého ročníka sa už pripravujú na štátne skúšky. Naša finančná pomoc je obmedzená, ale modlitby nie. Modlime sa úprimne spolu za naplnenie ich potrieb!