PROJEKTY DO 31.12.2022

Spracovali sme prehľad o všetkých projektoch, ktoré sme zrealizovali na podporovaných školách. Nájdete ho, ak v hlavnom menu kliknete na ŠKOLA YEDIDIA – NAŠE PROJEKTY, alebo ŠKOLA ELIET – NAŠE PROJEKTY.