SEMFEST

Členovia nášho tímu prezentovali projekt DA SK a rozprávali o nedávnej ceste do Tanzánie na Semfeste, ktorý sa konal vo Zvolenskej Slatine od 6. do 9. júla 2023.