NEYTHAN RAJNALD

vek: 4 roky
pohlavie: chlapec

Neythan sa narodil ako druhý syn Mary Simon Ndunguru. Jeho starší brat žije s otcom, ktorý ich opustil počas druhého tehotenstva a oženil sa s inou ženou. Marynou túžbou je aby Neythan bol zdravý a vzdelaný. Vlastnou prácou však nedokáže zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na jeho kvalitné vzdelávanie.

VS: 5015

HUBERT VICTOR SAMAYTA

vek: 9 rokov
pohlavie: chlapec

Hubert pochádza zo štyroch súrodencov, z ktorých traja v súčasnosti chodia do školy. Vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu tejto rodiny, matka Lucy Joseph Fissoo nedokáže ďalej uhrádzať náklady spojené so vzdelávaním všetkých detí. Chce, aby Hubert pokračoval v 2. ročníku. Prosí o pomoc, finančnú podporu Hubertovho vzdelávania.

VS: 5016

PAULINA CLEMENT DUWE

vek: 5 rokov
pohlavie: dievča

Matka dieťaťa, Sarah Daggah, otehotnela počas strednej školy. Otec dieťaťa sa odmietol o nich postarať, dokonca sa oženil s inou ženou. Postarala sa o ňu stará mama. Tá jej umožnila, aby sa naučila šiť na šijacom stroji. V súčasnosti ani jej rodičia a ani stará mama nie sú schopní Sarah a jej dcéru Paulínu finančne podporovať.  Sarah prosí o podporu, pretože sama nie je schopná platiť školné pre svoje dieťa na škole ELIET v Haydom.

VS: 5017