EMANUEL ALEX

vek: 5 rokov
pohlavie: chlapec

Pochádza z veľmi chudobnej rodiny . Má iba matku, ktorá je alkoholičkou a nie je schopná sa oňho postarať   Je v starostlivosti svojej tety.  Ak by sa našiel podporovateľ, mohol by bývať v ubytovni, v ktorej by mu poskytli  jedlo a ďalšie nevyhnutné veci.

Žiadosť o podporu zverejnená 24.3.2020.
variabilný symbol: 5003