PRAYGOD REGINAL

vek: 4 roky
pohlavie: chlapec

Je nemanželským dieťaťom. Matka ho porodila ešte ako študentka, otec nie je známy. Obaja žijú v meste Mbulu. Chlapček je škôlkárom v ELIET, má rád hudbu a rád by sa stal učiteľom. Matka sa o svojho syna stará, ale jej ekonomická situácia je zlá. Nedokáže platiť školné. Škola preto hľadá pre chlapčeka sponzora.

VS: 5011

KESI ELIAS MARKO

vek: 5 rokov
pohlavie: chlapec

Kesi je polosirotou. Jeho otec zomrel. Má ďalších štyroch súrodencov. Otec mal dve manželky a Kesi je dieťaťom prvej z nich. Rodina je v ekonomických problémoch, matka sa nezaujíma o vzdelanie svojho syna a neplatí školné. Chlapec je žiakom prvej triedy. Jeho koníčkom je prezeranie si časopisov. Rád by sa stal právnikom. Jeho ďalšie štúdium závisí od nájdenia sponzora.

VS: 5006