PRAYGOD REGINAL

vek: 4 roky
pohlavie: chlapec

Je nemanželským dieťaťom. Matka ho porodila ešte ako študentka, otec nie je známy. Obaja žijú v meste Mbulu. Chlapček je škôlkárom v ELIET, má rád hudbu a rád by sa stal učiteľom. Matka sa o svojho syna stará, ale jej ekonomická situácia je zlá. Nedokáže platiť školné. Škola preto hľadá pre chlapčeka sponzora.

VS: 5011

EVANCE EDWIN

vek: 3 roky
pohlavie: chlapec

Evance sa narodil bez nôh. Je postihnutým  a nemanželským dieťaťom. Otec je neznámy. Dieťa žije s matkou v meste Mbulu vo veľmi chudobných pomeroch. Matka je krajčírkou a sama sa stará o syna. Evance je v triede pre škôlkárov.  Ťažká životná a  ekonomická situácia nedovoľujú matke  platiť školné v ELIET. Škola hľadá ochotného sponzora.

VS: 5010

RAPHAEL JOHN SAMO

vek: 14 rokov
pohlavie: chlapec

Pochádza z mesta Mbulu. Je najmladším z troch detí. Rád sleduje rôzne rozprávky a hry, ktoré dávajú v televízii. Je polosirotou. Otec mu zomrel v roku 2019. Počas svojho života viedol malú firmu, ktorá živila celú rodinu. V súčasnosti je život členov rodiny ťažký. Venujú sa rôznym aktivitám, aby si zabezpečili živobytie. Raphael je žiakom 6. triedy a chce sa stať podnikateľom, ako bol jeho otec. Dokonca mal o tom aj sen. Škola preňho hľadá vhodného sponzora.

VS: 5009

PENDEZA ELIAS

vek: 7 rokov
pohlavie: chlapec

Pendeza je druhorodený medzi piatimi deťmi. Rodina žije v meste Mbulu. Nedávno im zomrel otec a tak sa ocitli vo veľkých problémoch. Deti ostali na ulici. Pendeza chodí do prvého ročníka v ELIET, rád hrá futbal a sníva o tom, že sa raz stane pilotom. Jeho zotrvanie v škole ELIET závisí od nájdenia sponzora.

VS: 5005

KESI ELIAS MARKO

vek: 5 rokov
pohlavie: chlapec

Kesi je polosirotou. Jeho otec zomrel. Má ďalších štyroch súrodencov. Otec mal dve manželky a Kesi je dieťaťom prvej z nich. Rodina je v ekonomických problémoch, matka sa nezaujíma o vzdelanie svojho syna a neplatí školné. Chlapec je žiakom prvej triedy. Jeho koníčkom je prezeranie si časopisov. Rád by sa stal právnikom. Jeho ďalšie štúdium závisí od nájdenia sponzora.

VS: 5006