LIGHTNESS EMMANUEL ZACHARIA

vek: 6 rokov
pohlavie: dievča

Matka dieťaťa, Lucy Pissi, otehotnela ešte počas štúdia na strednej škole, ale partner ju opustil. Postarala sa o ňu jej sestra.  Lucy Pissi  chce dokončiť stredoškolské štúdium a zároveň chce, aby jej dcéra začala chodiť do školy. Od nikoho nemôže očakávať finančnú pomoc. Podporu pre dcéru žiada len dovtedy, kým sama doštuduje.

VS: 5013

ERICK AUGUSTINO 

vek: 9 rokov
pohlavie: chlapec

Neema Augustino, matka dieťaťa, otehotnela počas strednej školy. Otec dieťaťa sa odmietol o nich starať. Doteraz jej pomáhali rodičia, ale ďalej to už nie je možné. Neema sa odmietla vzdať dieťaťa, dať ho na adopciu príbuznej, ktorá jej to navrhla. Ostala tak bez finančnej podpory. Erick ako päťročný začal chodiť do školy Neema prosí o pomoc aby sa Erick mohol ďalej vzdelávať, zatiaľ čo aj ona ešte študuje.

VS: 5014

NEYTHAN RAJNALD

vek: 4 roky
pohlavie: chlapec

Neythan sa narodil ako druhý syn Mary Simon Ndunguru. Jeho starší brat žije s otcom, ktorý ich opustil počas druhého tehotenstva a oženil sa s inou ženou. Marynou túžbou je aby Neythan bol zdravý a vzdelaný. Vlastnou prácou však nedokáže zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na jeho kvalitné vzdelávanie.

VS: 5015

HUBERT VICTOR SAMAYTA

vek: 9 rokov
pohlavie: chlapec

Hubert pochádza zo štyroch súrodencov, z ktorých traja v súčasnosti chodia do školy. Vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu tejto rodiny, matka Lucy Joseph Fissoo nedokáže ďalej uhrádzať náklady spojené so vzdelávaním všetkých detí. Chce, aby Hubert pokračoval v 2. ročníku. Prosí o pomoc, finančnú podporu Hubertovho vzdelávania.

VS: 5016